امامت در قرآن ، جلسه 18

lessonsSpliter

در هفته گذشته بحث به اینجا منتهی شد که اگر ما در این آیه شریفه اولوالامر را بگوئیم به معنای اهل حلّ و عقد است و از طرفی آیه به نحو مطلق اطاعت اولوالامر را واجب می‌کند همان طوری که ما امامیّه اگر اولوالامر را به معنای معصومین علیهم السلام می‌دانیم و با اطلاق

امامت در قرآن ، جلسه 17

lessonsSpliter

خلاصه مطالب گذشته ـ ادامه کلام مرحوم علامه در بررسی مصادیق اولی الامر ونقد دیدگاه فخر رازی

امامت در قرآن ، جلسه 16

lessonsSpliter

خلاصه مطالب جلسه گذشته ـ ادامه کلام مرحوم علامه در بررسی اولی الامر ـ موصوف به صفت عصمت در اولی الامر چه می باشد

امامت در قرآن ، جلسه 15

lessonsSpliter

بیان مرحوم طبرسی از جواب اشکال ـ جواب حضرت استاد از اشکال ـ مناقشه استاد در کلام مرحوم علامه

امامت در قرآن ، جلسه 14

lessonsSpliter

تلاش فخر رازی برای رد اعتقاد امامیه در مصداق اولوالامر ـ ردّ استاد بر وجه اول در کلام فخر رازی ـ ردّ استاد بر وجه دوم در کلام فخر رازی

امامت در قرآن ، جلسه 13

lessonsSpliter

اشاره به مختار فخر رازی در آیه اولوالامر ـ کلام قائلین به عدم استفاد عصمت از آیه شریفه و بیان نقد مرحوم علامه

امامت در قرآن ، جلسه 12

lessonsSpliter

خلاصه مطالب گذشته ـ استظهار عصمت نبی از آیه شریفه ـ مراد از اولی الامردر آیه شریفه ـ دیدگاه فخر رازی در آیه شریفه ـ اشکالات دیدگاه فخر رازی

امامت در قرآن ، جلسه 11

lessonsSpliter

دومین آیه در رابطه با اثبات ولایت امیر المؤمنین علی(ع) ـ معنای اطاعت در نگاه فخر رازی ـ بررسی کلام فخر رازی ـ انواع خطاب در نگاه مرحوم امام خمینی ـ استدلال به آیه جهت خدشه به قول حسبنا کتاب الله ـ کلام آلوسی در رابطه با اطاعت ـ بیان نکته ای مهم در رابطه با آیات مربوط به اهل بیت(ع) ـ جمع بندی بحث

امامت در قرآن ، جلسه 10

lessonsSpliter

خلاصه مباحث قبل ـ خلاصه کلام فخر رازی و جواب آن ـ مؤیدین قول به انفاق استحبابی ـ اشکال دیگری از فخر رازی ـ جواب اول ـ جواب دوم ـ اشکالی دیگر از فخر رازی ـ جواب اول