pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
İstimna etməyin hökmü və fəlsəfəsi
Tarixində 01 December 2020 & Saat 10:20

Salamun aleykum
Lütfən istimna etməyin hökmünü və bu əməlin həyati təsirlərini bəyan edin.


Salamun aleykum

Cavab:

İstimna etmək haram və böyük günahlardandır. İstimna bəzilərinin mübtəla olduqları bir növ xəstəlikdir.

İstimna etmək insana ictimai və ruhi baxımdan bir sıra mənfi təsirləri vardır, o cümlədən:

a) Cismi təsirlə: Göz və görmə qabiliyyətinin zəifliyi, bədənin qüvvəsinin aradan getməsi, övlad dünyaya gətirmək çətinliyi, vaxtından tez qocalmaq, sümük oynaqlarının zəifliyi, əlin əsməyi, zahiri görünüşün pisləşməsi və surətin təravətinin aradan getməsi.

b) Ruhi və psixi çatışmamazlıqlar: Hafizənin zəifliyi və fikrin uçması, pərişanlıq, guşənişinlik və cəmiyyətdən ayrı düşmək, iztirablı olmaq, həyatdan ləzzət almamaq və qəmgin olmaq, tündxasiyyətlilik, qəzəbli və bədəxlaq olmaq, daimi süstlük, əsəbin və iradənin zəifliyi.

c) İctimai çatışmamazlıqlar: Ailəyə uyuşmazlıq, evlənmək və arvad almağa meyilsizlik, arvadla cinsi rabitəyə qadir olmamaq, namusu qorumaqda biqeyrətlik, cəmiyyətdən uzaq düşmək hissi, izzətin, paklığın, şərafətin və ictimai mövqeiyyətin aradan getməsi, gec evlənmək, ailə həyatından ləzzət almamaq.

İstimna etməyin haram olmasının ən mühüm fəlsəfəsi onun mənfi təsirləri və nəticələridir.

Həzrət İmam sadiq əleyhissəlamdan nəql ounur ki, buyurur: İstimna zina kimidir, yəni istimna edənin günahı zina edənin günahı kimidir. Başqa bir hədisdə Əbu bəsir həzrət imam Sadiq əleyhissəlamdan belə nəql edir: Allah-taala Qiyamət günü üç dəstə insanlar ilə danışmaz, onlara rəhmət nəzəri salmaz, günahlarını bağışlamaz və onlar üçün ağır əzablar olar. Bu üç qisim insanlardan bir qismi dünyada istimna edən şəxslərdir.

2141 Görüş