pic
pic

Salam olsun sənə, ey Allahın Rəsulunun qızı! Salam olsun sənə, ey Fatimə və Xədicənin qızı! Salam olsun sənə, ey Əmirəlmömininin qızı! Salam olsun sənə, ey Həsən və Hüseynin qızı!... Salam olsun sənə, ey Musa ibn Cəfərin qızı! Allahın rəhmət və bərəkətlə...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 1442-cı il rəbius-sani ayının 10-u və miladi 2020-ci il noyabrın 26-ı Əhli-beytin cəlalətli və kəramətli xanımı imam Musa ibn Cəfər əleyhiməssəlamın sevimli qızı və imam Əli ibn Musa Rza əleyhiməssəlamın əziz bacısı həzrət Fatimei-Məsumə əleyhas...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hizcri-qəməri 1442-ci il rəbius-sani ayının 8-i, miladi 2020-ci il noyabrın 24-ü həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) nəvəsi, həzrət imam Sahib əz-zamanın (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif) əziz atası, bütün övliya və övsiyanın sevimlisi, imamət v...

MÖVZUNUN DAVAMI

Ali-Muhəmmədin Qaimi (əleyhissəlam) zühur etdiyi zaman Allah-taala Quranı nazil etdiyi qaydada insanlara təlim etmək üçün xeymələr bərpa edəcəkdir

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri qəməri 1442-ci il rəbiul əvvəl ayının 9-u, miladi 2020-ci il oktyabrın 26-ı Yer üzündə Allah-taalanın sonuncu hüccəti, bəşəriyyətin xilas vericisi, mümkünat aləminin qütbü, həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) sonuncu canişini, həzrət Fatimə və ...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 1442-ci il rəbiul-əvvəl ayının 8-i, miladi 2020-ci il oktyabrın 25-i həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) nəvəsi, həzrət imam Zamanın (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif) əziz atası, bütün övliya və övsiyanın sevimlisi həzrət imam Həs...

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

 • Namazın sirləri və qaydaları
  Namazın sirləri və qaydaları
 •  NUR SIRASI
  NUR SIRASI
 • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
  HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ