pic
pic

Rəbiul-əvvəl ayının birinci gecəsinin yarısında Əmirəl-möminin Əli əleyhissəlam Xatəmul ənbiya və mursəlin həzrət Peyğəmbər-Əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) pak bədənini dəfn etdi. Bir tərəfdən həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) faciəli və...

MÖVZUNUN DAVAMI

“Allah bizim əmrimizi (imaməti) dirçəldən şəxsə rəhm etsin.” Sual olundu ki, sizin əmriniz necə dirçəlir? Buyurdu: “Bizim elmimizdən öyrənib xalqa təlim etməklə. Həqiqətən, əgər insanlar bizim kəlamlarımızın gözəlliyindən xəbərdar olsalar, şübhəsiz ardım...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri səfər ayının axırları həzrət Peyğəmbər-Əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) vəfatı, imam Həsən Muctəba və imam Əli ibn Musa Rizanın (əleyhiməssəlam) şehadet günlərinin yetişməsi ilə əlaqədar ilk növbədə həzrət Vəliyy Əsr imam Zamana (əccəl...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 11-ci il, həzrət Peyğəmbəri-Əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) vəfat etdiyi tarixdir. Həzrətin bazar ertəsi günündə vəfat etməsində heç bir ixtilaf yoxdur. Vəfat etdikdə o Həzrətin altmış üç yaşı var idi. O Həzrətə qırx yaşında ikən vəhy nazil...

MÖVZUNUN DAVAMI

“Ey Əbduləzim! Mənim salamımı dostlarıma yetir və de ki, şeytanın onlara yol tapmasına imkan verməsinlər...Bir-birinin təhqir edilib hörmətdən düşməsinə çalışmasınlar. Çünki mən belə əhd etmişəm ki, hər kəs belə etsə və bizim dostlarımızdan birisini qəzəb...

MÖVZUNUN DAVAMI

“Möminin əlaməti beş şeydir: 51 rükət namaz qılmaq, “Ərbəin” ziyarəti, ələ əqiq üzük taxmaq, alnını torpağa qoymaq, (namaz zamanı) “Bismilləhir- Rahmənir-Rahim” ifadəsini yüksək səslə demək”

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

  •    NUR SIRASI
    NUR SIRASI
  • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
    HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ