pic
pic

Həzrət Məhdinin (Allah onun gəlişində təcil etsin) zühuru ilə, o zamana qədər tamamilə unudulmuş, ya təhriflərə və yalnış təhlillərə məruz qalmış və ya onların kamil icrasında maneələr yaranmış İslamın aydın və olduqca möhkəm qanunları qüvvət və qüdrətl...

MÖVZUNUN DAVAMI

Bu ay, nəhs ayı adlanır. Nəhsi aradan aparmaq üçün sədəqə vermək və dua etməkdən yaxşı iş yoxdur. Hər kəs belə gündə nazil olan bəlalardan amanda qalmaq üçün, Mühəddis Feyzin nəql etdiyi duanı hər gün on dəfə oxumaq lazımdır

MÖVZUNUN DAVAMI

Allah Rəsulunun (sallallahu əleyhi və alih) zamanında olan və sonradan unudulmuş və təhrifə düçar olmuş qanunlar, o Həzrətin əziz oğlunun zühuru ilə yenidən ehya və bərpa ediləcəkdir

MÖVZUNUN DAVAMI

İslam ilk başlanğıcda qərib idi, onun əhkam və qanunları insanlar üçün məlum deyildi, zühur zamanında da o cür olacaq

MÖVZUNUN DAVAMI

Mömin şəxsin məhəbbət və əlaqə ilə öz mömin qardaşının üzünə baxması ibadətdir

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri məhərrəm ayının 25-i, miladi 2020-ci il sentyabrın 14-ü bəzi nəzərlərə müvafiq olaraq, Kərbəla vaqeəsinin şahidi, imam Huseyn əleyhissəlamın son yadigarı, həzrət Səccad əleyhissəlamın şəhadət gününə müsadif olunur

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

 • Namazın sirləri və qaydaları
  Namazın sirləri və qaydaları
 •  NUR SIRASI
  NUR SIRASI
 • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
  HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ