pic
pic
Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

  • Tarixində 07 August 2020
  • Saat 20:27

“Zühur zamanında dinin xüsusiyyətlərinin necəliyi” barədə gələn hədisləri araşdırmaq lazımdır ki, onlarda işlənən təbirləri məna etməklə zühur zamanında dindən və həzrət Məhdinin (Allah onun gəlişində təcil etsin) zühurunun həqiqətindən düzgün anlayış kəsb edək

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin (ömrü uzun olsun) “Məhdilik” mövzusuda çıxışları

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin (ömrü uzun olsun) “Məhdilik” mövzusuda çıxışları

  • Tarixində 07 August 2020
  • Saat 20:27

Bəşərin dinə olan ehtiyacı və onunla möhkəm və qırılmaz rabitəsi baxımından, mümkündür dindarlığı zəifləsin, ya artsın. Bəşər, nə din sahibidir və nə də din ilə kamil tanışlığa malikdir, ona görə də, dini ehya edib yenilədən və onu bəşərin səhv fikirlərindən təmizləyən bir şəxsin gəlməsi labüddür

MÖVZUNUN DAVAMI

71 Görüş

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

  • Tarixində 07 August 2020
  • Saat 20:27

İmamiyyənin etiqadı budur ki, dinin tamamlanıb kamil olması bəyan və təbliğ mərhələsində Peyğəmbər Əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) müqəddəs besəti və risaləti ilə yerinə yetdi və həzrət Hüccətin (Allah onun gəlişində təcil etsin) müqəddəs zühuru ilə dinin kamil icra mərhələsi həyata keçəcəkdir

MÖVZUNUN DAVAMI

86 Görüş

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

  • Tarixində 07 August 2020
  • Saat 20:27

Ağıl ancaq məhdud və zəif şəkildə əşya və fellərin xüsusiyyətlərini və əsərlərini dərk etməyə qadirdir. Buna görə, bəşər yalnız öz ağlına söykənə bilməz, əksinə o, elə bir gövhərə tərəf getməlidir ki, hər bir şeyin əsasını və təməlini dərk edib ona müvafiq olaraq insanı hidayət etsin

MÖVZUNUN DAVAMI

82 Görüş

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

  • Tarixində 07 August 2020
  • Saat 20:27

Din "bəşərin bütün fərdi, ictimai və hökumət işlərini nizam-intizama salması" cəhətinə diqqət yetirdikdə, aydın olur ki, dinin köməyi olmadan bəşər, hətta fərdi həyatda belə bir proqramı həyata keçirə bilməz. Çünki fərd və cəmiyyət öz ağlının qüvvəsi ilə dünyanın olduqca çox həqiqətlərini dərk etməkdən aciz olduğu və bir çox əsasları ələ gətirmək qabiliyyətinə malik...

MÖVZUNUN DAVAMI

98 Görüş