pic
pic

Ayətullah Hacı Şeyx Cavad Fazil Lənkəraninin mürtədliklə bağlı fiqhi hökm ətrafındakı şübhələrə cavabı

  • Tarixində 19 November 2017
  • Saat 19:25

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə!İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “İlahi peymanların pozulduğunu görüb qəzəblənmirsiniz, ancaq (ilahi əhdü-peymanların müqabilində heç bir əhəmiyyəti olmayan) atalarınızın peymanlarının pozulmasına razı deyilsiniz və bunu biabırçılıq sayırsınız” (“Nəhcül-bəlağə”, xütbə: 106).

Ölümü yada salmaq və Allah ilə görüşmək sevgisi

  • Tarixində 19 November 2017
  • Saat 19:25

Mərhum atamdan (Allah ona rəhmət eləsin) bir xatirə: İki cəhət istisna olmaqla dünyada qalmaq istəmirəm. Əgər Allah mənə ömür və möhlət versə şad olardım;1. İmam Xomeyninin “Təhrirul-vəsilə” kitabının şərhini tamamlamaq.2. Alim və tələbələrin güzəranında vəzifəmə əməl etmək