pic
pic
Həzrət imam Həsən Əsgəri əleyhissəlamın şəhadəti

Həzrət imam Həsən Əsgəri əleyhissəlamın şəhadəti

  • Tarixində 24 January 2020
  • Saat 18:56

Hizcri-qəməri 1441-ci il rəbiul-əvvəl ayının 8-i, miladi 2019-cu il noyabrın 6-sı həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) nəvəsi, həzrət imam Sahib zamanın (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif) əziz atası, bütün övliya və övsiyanın sevimlisi həzrət imam Həsən ibn Əli Əsgəri əleyhissəlamın şəhadət günüdür

MÖVZUNUN DAVAMI

100 Görüş

Həzrət imam Həsən Əsgəri əleyhissəlamın şəhadəti

Həzrət imam Həsən Əsgəri əleyhissəlamın şəhadəti

  • Tarixində 24 January 2020
  • Saat 18:56

Hicri qəməri rəbiul-əvvəl ayının biri, miladi tarixi ilə oktyabr ayının 30-u bir nəqlə əsasən dövrümüzün imamı həzrət Sahib əz-zamanın (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif) əziz atası həzrət imam Həsən əleyhissəlamın şəhadət günüdür

MÖVZUNUN DAVAMI

122 Görüş

Həzrət imam Rza əleyhissəlamın (əleyhissəlam) şəhadəti

Həzrət imam Rza əleyhissəlamın (əleyhissəlam) şəhadəti

  • Tarixində 24 January 2020
  • Saat 18:56

Hicri-qəməri səfər ayının sonu, miladi 2019-cu il oktyabr ayının 29-u həzrət imam Əli ibn Musa Rizanın (əleyhiməssəlam) şehadət günüdür

MÖVZUNUN DAVAMI

127 Görüş

Rəsuləllahın (sallallahu əleyhi və alih) vəfatı

Rəsuləllahın (sallallahu əleyhi və alih) vəfatı

  • Tarixində 24 January 2020
  • Saat 18:56

Hicri qəməri 1441-ci il səfər ayının 28-i, miladi 2019-cu il oktyabrın 27-i Allah-taalanın sevimli peyğəmbəri həzrət Muhəmməd ibn Abdullahın (sallallahu əleyhi və alih) vəfatının və onun əziz nəvəsi həzrət Həsən ibn Əlinin (əleyhiməssəlam) şəhadətinin ildönümü günüdür

MÖVZUNUN DAVAMI

123 Görüş

 İmam Huseyn əleyhissəlamın ərbəin ziyarəti

İmam Huseyn əleyhissəlamın ərbəin ziyarəti

  • Tarixində 24 January 2020
  • Saat 18:56

Hicri qəməri 1441-ci il səfər ayının 20-i, miladi 2019-cu il oktyabr ayının 19-u Həzrət Seyyiduş-şuhəda Əba Əbdillahil Huseyn əleyhissəlamın və o həzrətin vəfalı səhabələrinin şəhadətinin "Ərbəin" ziyarətinin ildönümüdür

MÖVZUNUN DAVAMI

123 Görüş