pic
pic
Günün hədisi

Günün hədisi

  • Tarixində 06 March 2021
  • Saat 05:01

Həzrət Rəsulullah (sallallahu əleyhi və alih) buyurdu: “İki xislət və xüsusiyyət bir mömində sığışmaz; paxıllıq və bədgümanlıq”

MÖVZUNUN DAVAMI
 Həzrət Zeynəbi-Kubranın (əleyhasəlam) vəfatı

Həzrət Zeynəbi-Kubranın (əleyhasəlam) vəfatı

  • Tarixində 06 March 2021
  • Saat 05:01

Hicri-qəməri 1442-ci il rəcəb ayının 15-i, miladi 2021-ci il fevralın 27-i Əhli-Beyt xanədanının ilk qız övladı, Kərbəla qiyamının davamçısı, müsibətlər anası həzrət Zeynəbi-Kubra əleyhasəlamın şəhadət simalı vəfatının ildönümüdür

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət imam Əli ibn Əbitalib əleyhissəlamın mövludu

Həzrət imam Əli ibn Əbitalib əleyhissəlamın mövludu

  • Tarixində 06 March 2021
  • Saat 05:01

Hicri-qəməri 1442-ci il rəcəb ayının 13-ü, miladi 2021-ci il, fevral ayının 25-i, Allahın sevimlisi, Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) bərhəqq canişini, Vəsilərin seyyidi, elmin şəhəri, dinin qoruqçusu, siddiqe əkbər, faruqe əzəm, müvəhhidlərin mövlası, müttəqilərin imamı, ədalət nümunəsi həzrət Əmirəl-möminin Əli ibn Əbi talib əleyhissəlamın mövlud günüdür

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət imam Muhəmməd Təqi əleyhissəlamın təvəllüdü

Həzrət imam Muhəmməd Təqi əleyhissəlamın təvəllüdü

  • Tarixində 06 March 2021
  • Saat 05:01

Hicri-qəməri 1442-ci il rəcəb ayının 10-u, miladi tarixi 2021-ci il fevralın 22-i imamət və vilayət səmasının doqquzuncu parlaq ulduzu, həzrət Rzanın (əleyhissəlam) əziz oğlu, imam Muhəmməd Təqi əleyhissəlamın təvəllüd günüdür

MÖVZUNUN DAVAMI
Günün hədisi

Günün hədisi

  • Tarixində 06 March 2021
  • Saat 05:01

Ya Əli! Əgər ümmətimin tayfaları sənin barəndə xristianların İsa ibn Məryəm haqda dediklərini təkrar etməsindən qorxmasaydım, sənin şənində elə yüksək təriflər deyərdim ki, hər zaman müsəlmanların kənarından keçəndə ayaqlarının izindən torpağı götürüb təbərrük edərdilər və tutya kimi gözlərinə çəkərdilər

MÖVZUNUN DAVAMI