pic
pic
Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

  • Tarixində 22 September 2020
  • Saat 04:31

Həzrət Məhdinin (Allah onun gəlişində təcil etsin) zühuru ilə, o zamana qədər tamamilə unudulmuş, ya təhriflərə və yalnış təhlillərə məruz qalmış və ya onların kamil icrasında maneələr yaranmış İslamın aydın və olduqca möhkəm qanunları qüvvət və qüdrətlə əməl meydanına gələcək və hamısı icra olunacaqdır

MÖVZUNUN DAVAMI
Səfər ayının əməlləri

Səfər ayının əməlləri

  • Tarixində 22 September 2020
  • Saat 04:31

Bu ay, nəhs ayı adlanır. Nəhsi aradan aparmaq üçün sədəqə vermək və dua etməkdən yaxşı iş yoxdur. Hər kəs belə gündə nazil olan bəlalardan amanda qalmaq üçün, Mühəddis Feyzin nəql etdiyi duanı hər gün on dəfə oxumaq lazımdır

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusu ilə bağlı çıxışları

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusu ilə bağlı çıxışları

  • Tarixində 22 September 2020
  • Saat 04:31

Allah Rəsulunun (sallallahu əleyhi və alih) zamanında olan və sonradan unudulmuş və təhrifə düçar olmuş qanunlar, o Həzrətin əziz oğlunun zühuru ilə yenidən ehya və bərpa ediləcəkdir

MÖVZUNUN DAVAMI
 Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

  • Tarixində 22 September 2020
  • Saat 04:31

İslam ilk başlanğıcda qərib idi, onun əhkam və qanunları insanlar üçün məlum deyildi, zühur zamanında da o cür olacaq

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət imam Səccad əleyhissəlamın dürəfşan hədislərindən:

Həzrət imam Səccad əleyhissəlamın dürəfşan hədislərindən:

  • Tarixində 22 September 2020
  • Saat 04:31

Mömin şəxsin məhəbbət və əlaqə ilə öz mömin qardaşının üzünə baxması ibadətdir

MÖVZUNUN DAVAMI