pic
pic
Həzrət İmam Rza əleyhissəlamın şəhadəti

Həzrət İmam Rza əleyhissəlamın şəhadəti

  • Tarixində 19 November 2017
  • Saat 19:26

Hicri qəməri 1439-cu il səfər ayının 30-u, miladi 2017 il noyabrın 19-u imamət səmasının səkkizinci parlaq ulduzu həzrət Əbul-Həsən Əli ibn Musa Riza əleyhissəlamın şəhadət günüdür. Bu böyük və kədərli müsibəti həzrət Məhdi Sahib əz-Zamana (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif) və bütün Əhli-Beyt sevərlərinə təsəlli və başsağlığı deyirik

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət Peyğəmbərin və imam Həsənin vəfatının ildönümü

Həzrət Peyğəmbərin və imam Həsənin vəfatının ildönümü

  • Tarixində 19 November 2017
  • Saat 19:26

Hicri qəməri 1439-cu il səfər ayının 28-i, miladi 2017-ci il noyabrın 17-i Allahın həbiri Rəsuləllah həzrət Muhəmməd ibn Abdullahın (sallallahu əleyhi və alih) vəfatının və o həzrətin əziz nəvəsi həzrət Həsən ibn Əlinin (əleyhiməssəlam) şəhadətinin ildönümü günüdür. Bu əzəmətli müsibəti öncə həzrət Məhdi Sahib əz-Zamana (əccələllahu taala fərəcəhuş-şərif) sonra da bütün mömin...

MÖVZUNUN DAVAMI
Aşura hadisəsinin təhlillərindən (ardı)

Aşura hadisəsinin təhlillərindən (ardı)

  • Tarixində 19 November 2017
  • Saat 19:26

Əgər Bəni-Üməyyənin padşahlıq və hakimiyyətə çatmaq hiylələri nəticəsində minlərlə günahsız müsəlmanın qanları axıdılırsa, görəsən, bunu ictimai fəsad və zülm adlandırmaq zəruri deyilmi? Xəlifəlik iddiası edənlərin müsəlmanların haqq-hüququna, irz-namusuna, mal-dövlətinə təcavüzünü Allaha, Peyğəmbərə itaətsizlik və dinsizlik kimi qiymətləndirmək doğru olmazmı?

MÖVZUNUN DAVAMI

  • Tarixində 19 November 2017
  • Saat 19:26

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət İmam Həsən ibn Əli əleyhiməssəlamın şəhadəti

Həzrət İmam Həsən ibn Əli əleyhiməssəlamın şəhadəti

  • Tarixində 19 November 2017
  • Saat 19:26

Hicri-qəməri 1439-cu il səfər ayının 7-si, milady 2017-ci il oktyabr ayının 27-si mötəbər rəvayətə əsasən, Əhli-Beytin (əleyhimussəlam) imamət səmasının ikinci parlaq ulduzu həzrət Həsən ibn Əli əleyhiməssəlamın şəhadəti günü ilə müsadifdir. Bu böyük müsibəti ilk növbədə Allahın yer üzündəki sonuncu hüccət və bərhəqq olan məsum İmam, həzrət Məhdi Sahib əz-Zamana təsəlli deyir,...

MÖVZUNUN DAVAMI