pic
pic
Həzrət imam Rza əleyhissəlamın dürəfşan kəlamlarından

Həzrət imam Rza əleyhissəlamın dürəfşan kəlamlarından

  • Tarixində 06 July 2020
  • Saat 00:13

Həzrət İmam Rza əleyhissəlam buyurur: Yeddi şey olmasa, yeddi şeyi etmək özünüistehza və rişxənd deməkdir

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət imam Rza əleyhissəlamın təvəllüdü

Həzrət imam Rza əleyhissəlamın təvəllüdü

  • Tarixində 06 July 2020
  • Saat 00:13

Hicri qəməri 1441-cı il zil-qədə ayının 11-i, miladi 2020-ci il iyul ayının 3-ü imamət səmasının səkkizinci parlaq ulduzu həzrət Əbul-Həsən Əli ibn Musa Riza əleyhiməssəlamın təvəllüd günüdür. Bu xoş və sevindirici gün münasibətilə həzrət Məhdi Sahib əz-Zamana (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif) təbrik deyir və bütün Əhli-Beyt (əleyhimussəlam) sevərlərinə gözaydınlığı veririk

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

  • Tarixində 06 July 2020
  • Saat 00:13

Ağıl ancaq məhdud və zəif şəkildə əşya və fellərin xüsusiyyətlərini və əsərlərini dərk etməyə qadirdir. Buna görə, bəşər yalnız öz ağlına söykənə bilməz, əksinə o, elə bir gövhərə tərəf getməlidir ki, hər bir şeyin əsasını və təməlini dərk edib ona müvafiq olaraq insanı hidayət etsin

MÖVZUNUN DAVAMI
 Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

  • Tarixində 06 July 2020
  • Saat 00:13

Beləliklə, burada din məfhumundan məqsəd, o əsli və pak olan gövhər nəzərdə tutulur ki, əvvələn, İlahi və qeyb mənbəyindən gəlib bəşərin ixtiyarında qoyulsun, ikincisi, hər bir zamanda gərək əmin və məsum qoruyucusu olsun və üçüncüsü, heç cür köhnəlib qüvvədən düşməsin

MÖVZUNUN DAVAMI
Zil-qədə ayının bazar günü ( yekşənbə) namazı

Zil-qədə ayının bazar günü ( yekşənbə) namazı

  • Tarixində 06 July 2020
  • Saat 00:13

Böyük şəxsiyyətlərin çox təkid etdikləri davamlı ənənələrindən biri zil-qədə ayının bazar günlərində qılınan tövbə namazıdır. Həqiqətdə, bu namaz ilin digər günlərində "rəca`" (qəbuluna ümidvar olmaq) niyyəti ilə qılına bilər, amma zil-qədə ayının bazar günlərində bu namaza daha çox diqqət edilir

MÖVZUNUN DAVAMI