pic
pic
Rəsulullahın (sallallahu əleyhi və alih) qəlbinin sevincidir

Rəsulullahın (sallallahu əleyhi və alih) qəlbinin sevincidir

  • Tarixində 18 February 2019
  • Saat 22:14

Fatiməi-Zəhra (əleyhasəlam) Rəsulullahın (sallallahu əleyhi və alih) qəlbinin sevincidir

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət Fatiməi-Zəhranın (əleyhasəlam) şəhadət günü

Həzrət Fatiməi-Zəhranın (əleyhasəlam) şəhadət günü

  • Tarixində 18 February 2019
  • Saat 22:14

Fatimeyi-Zəhra (əleyhasəlam) sözün həqiqi mənasında misilsiz bir mömin və elmli-bilikli bir qadındır. Fatimə (əleyhasəlam) yeni dəyər və meyarların bir yaradıcısı kimi İslam qadınlarına həqiqi və əsl həyatın nə olduğunu öyrətmiş, onların diqqətini öz varlıqlarında olan gövhərə bənzər dəyərlərə cəlb etmişdir. Beləliklə də, qadınların həqarətli maddi həyat mərhələsindən düzgün və...

MÖVZUNUN DAVAMI
Camiəyi-kəbirə ziyarətnaməsində

Camiəyi-kəbirə ziyarətnaməsində "Əssəlamu aleykum" ifadəsinin mənası

  • Tarixində 18 February 2019
  • Saat 22:14

İslam dini zühur etdikdən sonra, «salam» kəlməsi «xoş gördük» və «alqış olcun» mə`nalarını bildirmək üçün əsas sözə çevrilmişdir. Həmçinin, «İslam» sözü də insanlığın ən yüksək kamalı olan «ilahi əmrlərə təslim olub itaət etmək»lə yanaşı, həqiqi səadət və sağlamlığa çatmaq mə`nasını verir

MÖVZUNUN DAVAMI
Cəfəri məzhəbində əqidə əsasları

Cəfəri məzhəbində əqidə əsasları

  • Tarixində 18 February 2019
  • Saat 22:14

Əqidə üsullarını və dini hökmləri isbat edən mö`təbər mənbələr, əql və vəhydir. Vəhy dedikdə məqsəd, müqəddəs Qur`ani-kərim və Həzrət Peyğəmbərdən (səlləllahu əleyhi və alihi), eləcə də Əhli-beyt (əleyimussalam)-dan nəql olunan mö`təbər hədislərdir

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət Ayətullah Muhəmmədcavad Lənkəraninin Namazın sirləri bəhslərindən

Həzrət Ayətullah Muhəmmədcavad Lənkəraninin Namazın sirləri bəhslərindən

  • Tarixində 18 February 2019
  • Saat 22:14

Hüzuri-qəlbin mərtəbələri: bizim, mütləq qüdrət sahibi olan Allah-təalanın dərgahında dayanmağımızı bilməyimiz, hüzuri-qəlbin mərtəbələrinin ən birincisi və ən aşağısıdır

MÖVZUNUN DAVAMI