pic
pic
Həzrət imam Həsən əleyhissəlamın şəhadəti

Həzrət imam Həsən əleyhissəlamın şəhadəti

  • Tarixində 22 October 2018
  • Saat 09:29

Bir rəvayətə görə hicri qəməri səfər ayının 7-si həzrət imam Həsən əleyhissəlamın şəhadət günüdür. Bu qəmli və qüssəli gün münasibətilə ilk növbədə zamanın imamı həzrət Sahib əz-zaman əleyhissəlamın hüzuruna təsliyət ərz edir və eləcə də bütün dünya müsəlmanlarına, xüsusən mömin Azəri xalqına başsağlığı deyirik

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət imam Huseyn əleyhissəlamın Kufəlilərin məktublarına cavabı

Həzrət imam Huseyn əleyhissəlamın Kufəlilərin məktublarına cavabı

  • Tarixində 22 October 2018
  • Saat 09:29

Öz canıma and olsun ki, (gerçək) imam yalnız Allahın kitabına əməl edən, ədaləti rəhbər tutan, haqqa boyun əyən və varlığını Allahın varlığına həsr (fəda) edəndir!”

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət imam Huseyn əleyhissəlam - Mədinədən Kərbəlayadək

Həzrət imam Huseyn əleyhissəlam - Mədinədən Kərbəlayadək

  • Tarixində 22 October 2018
  • Saat 09:29

Bəsrəlilərə məktub: İndi isə öz elçimi bu məktubla birgə yanınıza göndərərək sizi Allahın kitabına və Peyğəmbərinin (sallallahu əleyhi və alih) sünnəsinə (ənənələrinə əməl etməyə) çağırıram. Sünnə yaddaşlardan silinmiş, bidətlər dirçəldilmişdir. Mənim sözlərimə qulaq assanız (çağırışıma qoşulsanız), sizi doğru yola (xoşbəxtliyə və kamilliyə) yönəldəcəyəm. Allahın...

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət imam Huseyn əleyhissəlam - Mədinədən Kərbəlayadək

Həzrət imam Huseyn əleyhissəlam - Mədinədən Kərbəlayadək

  • Tarixində 22 October 2018
  • Saat 09:29

İmam Huseyn əleyhissəlamın haşimilərə məktubu: “Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Hüseyn ibn Əlidən Məhəmməd ibn Əliyə və onun yanındakı Haşimoğullarına. Kim mənə qoşulsa, şəhidlik məqamın nail olacaqdır. Məndən üz çevirənlər isə qələbəni görməyəcəklər. Vəssalam!

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət imam Huseyn əleyhissəlam - Mədinədən Kərbəlayadək

Həzrət imam Huseyn əleyhissəlam - Mədinədən Kərbəlayadək

  • Tarixində 22 October 2018
  • Saat 09:29

Həzrət Huseynin (əleyhissəlam) Abdullah ibn Ömərə buyurduğu sözlər: Məgər bilmirsənmi, İsrail oğulları dan yeri söküləndən gün çıxanadək (bir saatın içində) yetmiş peyğəmbəri öldürər, sonra bazarlarına gedərək sanki heç bir iş görməmiş (cinayət törətməmiş) kimi ticarətlə məşğul olardılar

MÖVZUNUN DAVAMI