pic
pic
Həzrət Fatiməi-Məsumənin (əleyhasəlam) təvəllüdü

Həzrət Fatiməi-Məsumənin (əleyhasəlam) təvəllüdü

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 15:56

Hicri-qəməri 1441-ci il, zil-qə`də ayının 1-i, miladi 2020-ci il iyunun 23-ü həzrət imam Musa ibn Cəfərin (əleyhiməssəlam) əziz qızı və imam Rzanın (əleyhissəlam) sevimli bacısı Xanım Fatiməi-Məsumənin (əleyhasəlam) dünyaya gəldiyi gündür

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik” mövzusunda çıxışları

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 15:56

Din "bəşərin bütün fərdi, ictimai və hökumət işlərini nizam-intizama salması" cəhətinə diqqət yetirdikdə, aydın olur ki, dinin köməyi olmadan bəşər, hətta fərdi həyatda belə bir proqramı həyata keçirə bilməz. Çünki fərd və cəmiyyət öz ağlının qüvvəsi ilə dünyanın olduqca çox həqiqətlərini dərk etməkdən aciz olduğu və bir çox əsasları ələ gətirmək qabiliyyətinə malik...

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik”lə bağlı çıxışları

Həzrət Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin “Məhdilik”lə bağlı çıxışları

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 15:56

Birinci mətləb: Bəşərin elmi-texniki inkişafı və əqli təkamülü ilə bərabər dinə olan ehtiyacı daha da artır

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət imam Cəfəri-Sadiqin (əleyhissəlam) şəhadət günü

Həzrət imam Cəfəri-Sadiqin (əleyhissəlam) şəhadət günü

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 15:56

Hicri-qəməri 1441-cı il şəvval ayının 25-i, miladi 2020-ci il iyun ayının 17-i imamət və xilafət səmasının parlaq ulduzu Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və alih) canişinlərinin altıncısı həzrət Cəfər ibn Muhəmməd əs-Sadiq əleyhiməssəlamın şəhadət günüdür

MÖVZUNUN DAVAMI
Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin Məhdilik mövzusunda çıxışları

Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin Məhdilik mövzusunda çıxışları

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 15:56

Allah-taalanın son və əzəmətli Hüccətinin (Allah onun zühurunda təcil etsin və ruhumuz ona fəda olsun) mübarək zühuru bir “gerçəkliyin baş verməsi”ni kəşf edir və ya “vahid bir həqiqət”i bəyan edir. Çünki Allah-taalanın bəşəriyyət üçün hər bir halda ümdə məqsədi, şübhəsiz “vahid”dir. Ona görə, “haqqın kəsrəti”nə və “gerçəkliyin çoxluğu”na mültəzim ola bilmərik

MÖVZUNUN DAVAMI
Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkərani-Məhdilik

Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkərani-Məhdilik

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 15:56

Birinci çıxış: Zühur əsri barəsində olan əhəmiyyətli bir sualın tədqiqi; müzakirə edilən sualdan əldə edilən iki nəticə: Birinci nəticə- “Din”, həzrət Hüccətin (əleyhissəlam) hökumətinin mehvəri; ikinci nəticə- Həzrət Məhdinin (Allah onun gəlişində təcil etsin) zühuru dəyişməz bir həqiqətin kəşfidir

MÖVZUNUN DAVAMI
 İmam Zamanı (əleyhissəlam) tanımağın əhəmiyyəti

İmam Zamanı (əleyhissəlam) tanımağın əhəmiyyəti

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 15:56

Hər bir insanın ilkin və ən əhəmiyyətli vəzifəsi öz Xaliqini və Pərvərdigarını tanımaqdır. Nə qədər ki, insan Onu tanımayıbsa, Ona layiqli bəndəlik və itaət etməsi də mümkün olmaz

MÖVZUNUN DAVAMI
Yer üzündə İlahi hüccətin həmişəlik vücudu

Yer üzündə İlahi hüccətin həmişəlik vücudu

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 15:56

Həzrət imam Sadiq əleyhissəlam buyurur: “Yer üzündə həmişə insanları Allah-taalaya tərəf hidayət edən və halal və haramı xalqa catdıran Allahın hüccəti vardır.”

MÖVZUNUN DAVAMI