pic
pic
Həzrət imam Səccad əleyhissəlamın təvəllüd günü

Həzrət imam Səccad əleyhissəlamın təvəllüd günü

  • Tarixində 31 March 2020
  • Saat 20:53

Hicri-qəməri 1441-ci il Şəban ayının 5-i, miladi 2020-ci il martın 30-u İmamət səmasının dördüncü parlaq ulduzu həzrət imam Əli ibn Huseyn əleyhiməssəlamın viladət günüdür

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət Əbulfəzl Abbasın (əleyhissəlam) təvəllüd günü

Həzrət Əbulfəzl Abbasın (əleyhissəlam) təvəllüd günü

  • Tarixində 31 March 2020
  • Saat 20:53

Hicri-qəməri 1441-ci il Şəban ayının 4-ü, miladi 2020-ci il martın 29-u həzrət imam Huseynin (əleyhissəlam) Kərbəla vaqiəsində döyüşçülərinin sərkərdəsi və ələmdari olan həzrət Qəməri Bəni Haşim Əbul-Fəzlil Abbas əleyhissəlamın təvəllüd günüdür

MÖVZUNUN DAVAMI
Şəban ayinin fəzilətlərindən

Şəban ayinin fəzilətlərindən

  • Tarixində 31 March 2020
  • Saat 20:53

Həzrət Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və alih) buyurdu: “Mənim ayım olan bu ay şərafətli bir aydır. “Ərş”in daşıyıcıları onun hörmətini saxlayıb həqqini tanıyırdılar. Bu ay bir aydır ki, Ramazan ayına görə möminlərin ruzisi artırılar və Behiştə zinət verilər.

MÖVZUNUN DAVAMI
 Həzrət imam Huseyn əleyhissəlamın təvəllüd günü

Həzrət imam Huseyn əleyhissəlamın təvəllüd günü

  • Tarixində 31 March 2020
  • Saat 20:53

Hicri-qəməri 1441-ci il Şəban ayının 3-ü, miladi 2020-ci il martın 28-i imamət və vilayət səmasının üçüncü parlaq ulduzu həzrət Huseyn ibn Əli ibn Əbi Talib əleyhimussəlamın mövlud günüdür

MÖVZUNUN DAVAMI
Besətin qısa tarixi təhlili

Besətin qısa tarixi təhlili

  • Tarixində 31 March 2020
  • Saat 20:53

İslаm tаriхi оlduqcа öyrәdici vә tәkаnvеricidir. İslаm öncә kiçik bir dаlğа kimi mеydаnа çıхdı. Hәzrәt Mәhәmmәd ibn Әbdullаh (sallallahu əleyhi və alih) dахili аlәmi dәyişmiş, qеyb vә mәlәkuti dәnizә qоvuşаrаq, ilаhi mәrhәmәtlә dоlmuş bir hаldа “Hirа” dаğındаn еnәrkәn «Lа ilаhә illәllаh» dеyib nicаt tаpın - dеyә çаğırış еtmәklә bu dаlğа...

MÖVZUNUN DAVAMI