pic
pic
Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 14:41

İyirmi dördüncü günün duası: İlahi, bu gün Səndən, Səni razı salan əməlləri istəyirəm və Səni qəzəbləndirən əməllərdən Sənə pənah aparıram. Səndən istəyirəm ki, bu gün məni, Sənə itaət etməyə və günahdan çəkinməyə müvəffəq edəsən. Ey hacəti olanlara qarşı səxavətli Allah!

MÖVZUNUN DAVAMI
Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 14:41

İyirmi üçüncü günün duası: İlahi, bu gün mənim günahlarımı yu, çirkin və eyibli işlərdən təmizlə, qəlbimə qəlblərə aid olan təqva ilə qurtuluş ver! Ey günahkarların tövbəsini qəbul edən!

MÖVZUNUN DAVAMI

70 Görüş

Qədr gecəsi

Qədr gecəsi

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 14:41

Ramazan ayının iyirmi üçüncü gecəsi olduqca böyük fəzilətə malikdir, bu gecədə on doqquzuncu gecədə qeyd edilən müştərək əməllərdən əlavə bəzi duaların xüsusi olaraq oxunuşuna təkid edilmişdir

MÖVZUNUN DAVAMI

73 Görüş

Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 14:41

İlahi, bu gün Öz ehsan və kərəm qapılarını mənim üzümə aç və Öz bərəkətini mənə nazil et. Məni bu gün Sənin razılığına səbəb olan əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et. Məni Öz cənnətinin ən gözəl yerində məskunlaşdır. Ey çarəsizlərin duasını qəbul edən!

MÖVZUNUN DAVAMI

72 Görüş

Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 14:41

Iyirmi birinci günün duası: İlahi, bu gün Öz istəkli əməllərinin yolunu mənə göstər. Şeytanın istədiyi yolları mənim üzümə bağla və onu mənə qalib etmə. Məni cənnətdə məskunlaşdır və onu mənim üçün bir məskən qərar ver. Ey ehtiyaclı olan bəndələrin ehtiyacını ödəyən!

MÖVZUNUN DAVAMI

70 Görüş

Həzrət imam Əli ibn Əbitalibin (əleyhissəlam) şəhadəti

Həzrət imam Əli ibn Əbitalibin (əleyhissəlam) şəhadəti

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 14:41

Hicri qəməri 1441-ci il, ramazan ayının 21-i, miladi 2020-ci il may ayının 14-ü imamət səmasının birinci parlaq ulduzu müttəqilərin mövlası həzrət Əli ibn Əbi Talibin (əleyhissəlam) şəhadət günüdür. Həzrət Əmirəl-mö’minin Əli ibn Əbitalib (əleyhissəlam) həzrət Rəsuləllaha (sallallahu əleyhi və alih) ilk iman gətirən müsəlman və İslam dininin möhkəmlənməsində misilsiz fədakarlıqlar...

MÖVZUNUN DAVAMI
Ramazan ayının iyirmi birinci gecəsinin əməlləri

Ramazan ayının iyirmi birinci gecəsinin əməlləri

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 14:41

Mübarək Ramazan ayının iyirmi birinci günündə on doqquzuncu gecədə qeyd edildiyi kimi bir sıra əməllər, o cümlədən, qüsl etmək, iki rükət namaz qılmaq və sonda yetmiş dəfə “əstəğfurullahi və ətubu ileyh” zikrini demək, Qurani-kərimi başı üzərinə tutub Allah-taalanın dərgahına dua edib Əhli-beytin (əleyhimussəlam) vasitəçiliyi ilə təvəssül etmək, həzrət imam Huseynin (əleyhissəlam)...

MÖVZUNUN DAVAMI
Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 14:41

Iyirminci günün duası: İlahi, bu gün mənim üçün behişt qapılarını aç və cəhənnəm qapılarını bağla. Bu gün məni Quran oxumağa müvəffəq et. Ey möminlərin qəlblərində aramlıq yaradan!

MÖVZUNUN DAVAMI