pic
pic
Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 13:50

Otuzuncı günün duası: İlahi, ağamız Məhəmməd (s) və onun pak Əhli-beytinə xatir, bu ayda mənim orucumu Özun və Peyğəmbərinin razı olduğu kimi mükafatlandırıb qəbul et. Həmd-səna aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur!

MÖVZUNUN DAVAMI
Ramazan ayının sonuncu günündə olunan dualar

Ramazan ayının sonuncu günündə olunan dualar

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 13:50

İlahi, Səndən dərgahında baş əyənlərin xatircəmliyini, yəqin əhlinin ixlasını, xeyirxahların yoldaşlığını, imanın həqiqətlərini dərk etmək üçün ləyaqət, bütün yaxşılıqlardan faydalanmaq, bütün günahlardan qorunmaq (sağlamlıq), rəhmətinin vacibliyini, məğfirətinin səbəblərini, behiştə çatmağı və cəhənnəmdən qurtuluş istəyirəm!

MÖVZUNUN DAVAMI
Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 13:50

Iyirmi doqquzuncu günün duası: İlahi, bu gün məni Öz rəhmətinlə əhatə et, mənə uğur və paklıq nəsib et, qəlbimi şübhəli işlər və töhmətli əməllərdən təmizlə, ey mö­min bəndələrinə rəhm edən Allah!

MÖVZUNUN DAVAMI

71 Görüş

Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 13:50

Iyirmi səkkizinci günün duası: İlahi, bu gün məni müstəhəb əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et və arzularımı yerinə yetirməklə məni əziz tut. Bu gün Sənə yaxın edən vasitələrin daha yaxın olanını mənə yaxınlaşdır. Ey istəyi olanların israrı və çox təmənna etmələri onu haqdan geri qoymayan Allah!

MÖVZUNUN DAVAMI
Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 13:50

İyirmi yeddinci günün duası: İlahi, bu gün “qədr” gecəsinin fəzilətini mənə nəsib et, bütün çətinliklərimi asanlaşdır, mənim üzrlərimi qəbul et, günahlarımı təmizlə və çirkin əməllərin ağırlığından mənə nicat ver. Ey saleh bəndələrə mehriban olan Allah!

MÖVZUNUN DAVAMI
Ramazan ayının iyirmi yeddinci gecəsinin əməlləri

Ramazan ayının iyirmi yeddinci gecəsinin əməlləri

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 13:50

Ramazan ayının iyirmi yeddinci gecəsi fəzilətli gecələrdən sayılır. Bu gecədə Məsumlardan yetişən hədislərə əsasən bu gecədə xüsusi əməllər zikr edilmişdir, o cümlədən, qüsl etmək, namaz qılmaq, gecəni ehya edib ibadətlə məşğul olmaq, Quran oxumaq, Seyyiduş-Şuhəda imam Huseynin (əleyhissəlam) ziyarəti və s

MÖVZUNUN DAVAMI
Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 13:50

Iyirmi altıncı günün duası: İlahi, bu gün mənim səyimi bəyənilmiş, günahımı bağışlanmış, əməlimi qəbul olunmuş və eybimi örtülmüş qərar ver. Ey eşidənlərin ən yaxşı eşidəni!

MÖVZUNUN DAVAMI
Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

Mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları

 • Tarixində 14 July 2020
 • Saat 13:50

Iyirmi beşinci günün duası: İlahi, məni bu gün dostlarını istəyən, düşmənlərini düşmən bilən, sonuncu Peyğəmbərin din və şərəfini üstün tutub, ona gözəl əməl edənlərdən qərar ver! Ey peyğəmbərlərin qəlblərini hər bir sıxıntı və sapqınlıqlardan qoruyan Allah!

MÖVZUNUN DAVAMI