pic
pic
 Ramazan ayının iyirmi yeddinci gününün duası

Ramazan ayının iyirmi yeddinci gününün duası

 • Tarixində 29 February 2020
 • Saat 15:59

İlahi, bu gün “qədr” gecəsinin fəzilətini mənə nəsib et, bütün çətinliklərimi asanlaşdır, mənim üzrlərimi qəbul et, günahlarımı təmizlə və çirkin əməllərin ağırlığından mənə nicat ver. Ey saleh bəndələrə mehriban olan Allah!

MÖVZUNUN DAVAMI

251 Görüş

Ramazan ayının iyirmi altıncı gününün duası

Ramazan ayının iyirmi altıncı gününün duası

 • Tarixində 29 February 2020
 • Saat 15:59

İlahi, bu gün mənim səyimi bəyənilmiş, günahımı bağışlanmış, əməlimi qəbul olunmuş və eybimi örtülmüş qərar ver. Ey eşidənlərin ən yaxşı eşidəni!

MÖVZUNUN DAVAMI

239 Görüş

 Ramazan ayının iyirmi beşinci gününün duası

Ramazan ayının iyirmi beşinci gününün duası

 • Tarixində 29 February 2020
 • Saat 15:59

İlahi, məni bu gün dostlarını istəyən, düşmənlərini düşmən bilən, sonuncu Peyğəmbərin din və şərəfini üstün tutub, ona gözəl əməl edənlərdən qərar ver! Ey peyğəmbərlərin qəlblərini hər bir sıxıntı və sapqınlıqlardan qoruyan Allah!

MÖVZUNUN DAVAMI

215 Görüş

Ramazan ayının iyirmi dördüncü gününün duası

Ramazan ayının iyirmi dördüncü gününün duası

 • Tarixində 29 February 2020
 • Saat 15:59

İlahi, bu gün Səndən, Səni razı salan əməlləri istəyirəm və Səni qəzəbləndirən əməllərdən Sənə pənah aparıram. Səndən istəyirəm ki, bu gün məni, Sənə itaət etməyə və günahdan çəkinməyə müvəffəq edəsən. Ey hacəti olanlara qarşı səxavətli Allah!

MÖVZUNUN DAVAMI

235 Görüş

Ramazan ayının iyirmi üçüncü gününün duası

Ramazan ayının iyirmi üçüncü gününün duası

 • Tarixində 29 February 2020
 • Saat 15:59

İlahi, bu gün mənim günahlarımı yu, çirkin və eyibli işlərdən təmizlə, qəlbimə qəlblərə aid olan təqva ilə qurtuluş ver! Ey günahkarların tövbəsini qəbul edən!

MÖVZUNUN DAVAMI

254 Görüş

 Ramazan ayının iyirmi ikinci gününün duası

Ramazan ayının iyirmi ikinci gününün duası

 • Tarixində 29 February 2020
 • Saat 15:59

İlahi, bu gün Öz ehsan və kərəm qapılarını mənim üzümə aç və Öz bərəkətini mənə nazil et. Məni bu gün Sənin razılığına səbəb olan əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et. Məni Öz cənnətinin ən gözəl yerində məskunlaşdır. Ey çarəsizlərin duasını qəbul edən!

MÖVZUNUN DAVAMI

251 Görüş

Ramazan ayının iyirmi birinci gününün duası

Ramazan ayının iyirmi birinci gününün duası

 • Tarixində 29 February 2020
 • Saat 15:59

İlahi, bu gün Öz istəkli əməllərinin yolunu mənə göstər. Şeytanın istədiyi yolları mənim üzümə bağla və onu mənə qalib etmə. Məni cənnətdə məskunlaşdır və onu mənim üçün bir məskən qərar ver. Ey ehtiyaclı olan bəndələrin ehtiyacını ödəyən!

MÖVZUNUN DAVAMI

238 Görüş

 Ramazan ayının iyirminci gününün duası

Ramazan ayının iyirminci gününün duası

 • Tarixində 29 February 2020
 • Saat 15:59

İlahi, bu gün mənim üçün behişt qapılarını aç və cəhənnəm qapılarını bağla. Bu gün məni Quran oxumağa müvəffəq et. Ey möminlərin qəlblərində aramlıq yaradan!

MÖVZUNUN DAVAMI

244 Görüş