pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Ümüdsüzlük
Tarixində 19 November 2017 & Saat 19:11

Mən 23-24 yaşlı bir cavanam. Hal-hazırda bir müəssisənin işçisiyəm. Doğrusu ümidsizlik vücudumu bürüyüb. Bir nəfər istəyirdim ki, onunla dərdləşim. Mən imansız bir cavan deyiləm, lakin bu günlər mənim üçün olduqca çətin keçir. Düzünü desəm keçən il mənim üçün ömrümün ən çətin keçən illərindən biri idi. Çünki əvvəllər qədrini bilmədiyim indi isə mənim üçün önəmli olan bir nəfəri itirdim. O qabaqlar həyat yoldaşım idi. Biz xoşbəxt idik lakin yalançı qürurlar, yersiz ciddilik, dərmanlara həssaslıq, dəyərsiz şeylər və s kimi bəhanələrim bizi ayrılmağa gətirib çıxartdı. Ən çətini bu oldu ki, iki ay sonra onu birdəfəlik itirdim. Düzünü desəm əgər Allahdan qorxum olmasaydı dünyadan həmişəlik əlimi üzərdim. Mənə yol göstərin.

Əgərinsan həyatında Allah-taalaya əqidəsi, təvəkkülü olsa həmişə Onu öz əməllərinəşahid bilsə, Onun mütləq qüdrətinə diqqət etsə və bilsə ki, hər bir işəqadirdir o zaman belə bir insan heç zaman naümid olmaz. Bilin ki, dünyada çoxluinsan olub ki, həyatlarında sizin səhvinizdən də böyük səhvləri olub. Siz heçzaman Allahın lütf və mərhəmətindən ümidsiz olmamalısınız. Allaha şükürömrünüzün elə bir mərhələsini yaşayırsınız ki, gələcəyiniz üçün olduqca mühüm tədbirlərtöküb proqramlar cıza bilərsiniz.

Heçvaxt keçmişiniz və səhvlərini haqqında düşünməyin. Keçmişinizdən gələcəyinizüçün ibrət götürməyiniz kifayətdir. Həmişə indiki və gələcək vəziyyətinizə diqqətedin. Öz əlaqənizi Allah-taala ilə möhkəm edin, ibadətlərinizi dahayaxşı, mükəmməl, şirin və dərinedin. Namazın ilk vaxtına və müstəhəb namazlarınqılınmasına diqqət edin. Özünüzü həmişə Allaha möhtac bilin. Əmin olun ki, həyatınıztezliklə dəyişiləcək. "Kim Allaha təvəkkül edərsə, O (Allah) ona(təvəkkül edənə) kifayət edər". Başqa bir tərəfdən də,  sizi bu hala salan əxlaq və ruhiyyənizi dəyişdirin, diqqətli olun və özünüzü islah etmək istəyində olun. Biz də,sizin üçün dua edərik.

 


343 Görüş

Əsas terminlər: