Sualınızı soruşun

15 June 2024 Saat 15:49

Bəzi internet saytlarında yazılır ki, məlumatdan istifadə etdikdə həmin sayta istinad etmək zəruridir. Həmin yazı saytdan köçürülüb digər sayta yerləşdirilsə və həmin saytda sahibinə istinad olunmasa bu haramdırmı?

پاسخ :

Verilən suala əsasən əgər (məlumatı) götürüb mənbəsini qeyd etmədən öz saytında yerləşdirməyin caiz deyildir və bu iş mədəniyyət oğurluğu mənasında hesab olunur.

کلمات کلیدی :


۲,۲۷۵