pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Qəza və qədər
Tarixində 28 January 2020 & Saat 18:18

Qəza ve qədər nədir?

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

“Qəza” sözünün mənası (hökm), “Qədər” sözünün mənası isə (öMÖVZUNUN DAVAMI

1522 Görüş

Qəzavü-qədər və insanın taleyi-4
Tarixində 28 January 2020 & Saat 18:18

Namaz qılmaq da insanın gələcəyini dəyişirmi?

Bəli namaz qılmaq insanın gələcəyini səadətə çevirir və insanın ömrünü uzun və ruzisini çoxaldır, onun üzünü nurani edir.


... MÖVZUNUN DAVAMI

887 Görüş

Qəzavü-qədər və insanın taleyi-3
Tarixində 28 January 2020 & Saat 18:18

Bir şəxs dua yazmaqla birinin işini və ya bəxtini bağlayırsa, insanın ixtiyarsız və məcbur olmasına səbəb olmurmu? Nə üçün Allah dünyada belə bir işin görülməsinə icazə vermişdir?

Bu məsələnin ətraflı müzakirəyə ehtiyacı vardır. Sehr və cadu Allahın istək və qüdrətindən yüksəkdə deyil. Dünyada hər bir baş verən hadisə Allahın iradəsindən kənarda... MÖVZUNUN DAVAMI

934 Görüş

Qəzavü-qədər və insanın taleyi-2
Tarixində 28 January 2020 & Saat 18:18

Allah-taala bizim taleyimizi və sonumuzu etdiyimiz əməllərə görə dəyişirmi? Yəni əməllərimizin gələcəyimizdə bir təsiri varrmı?

Bəli, insanın taleyi öz əməl və rəftarının nəticəsində dəyişir.

Allahın insanların həyatında sabit qanunlarından biri də budur ki, hər bir insanın ya cəmiyyətin taleyini onların öz əli ilə... MÖVZUNUN DAVAMI

911 Görüş

Qəzavü-qədər və insanın taleyi-1
Tarixində 28 January 2020 & Saat 18:18

Qəzavü-qədər və tale varmı və insan həyatında dəyişikliyə səbəb olurmu? Bu inanc ixtiyar məsələsi ilə ziddiyyət təşkil etmirmi?

Qəzavü-qədər (müqəddərat) əsla insan ixtiyarı ilə ziddiyyət təşkil etmir. Çünki onun həqiqi mənası belədir: “ Allah-taala iradə etmişdir ki, əgər bir şəxs öz ixtiyarı ilə yaxşı əməllər yerinə yetirsə, onun taleyi yaxşılığa doğru inkşaf edəcəkdir və əgər öz ixtiyarı ilə... MÖVZUNUN DAVAMI

1102 Görüş