pic
pic
Otuzuncu gecənin duası

Otuzuncu gecənin duası

  • Tarixində 17 June 2019
  • Saat 13:32

Həmd-səna şəriki olmayan Allaha məxsusdur. Böyük zatına və qüdrətli calalına layiq olduğu kimi, həmd-səna Allaha məxsusdur. Necə ki, Ona layiqdir. Ey müqəddəs, ey nur, ey müqəddəs nur, ey bütün eyiblərdən uzaq olan, ey paklığın sonu, ey bağışlayan, ey mehribanlıq yaradan! Ey Allah, ey hər şeyi bilən, ey böyük, ey Allah, ey lətif, ey ulu, ey Allah, ey eşidən, ey görən, ey Allah, ey Allah, ey Allah!

MÖVZUNUN DAVAMI

144 Görüş