pic
pic

بررسى فقهى سلاح‌هاى کشتار جمعى

اين نوشتار در پي اثبات حرمت ساخت و استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي (اتمي، ميکروبي، هستهاي) از ديدگاه فقه و اجتهاد است.
سرفصل های کلی این کتاب به قرار زیر است:
منظور از سلاح هاي کشتار جمعي چیست؟
در جنگ در مواردي که مشروع است و يا در دفاع در مواردي که لازم است آيا از هر نوع سلاحي مي‌توان استفاده نمود يا اينکه در اين مورد محدوديتي وجود دارد؟
بررسی برخي از آيات قرآن کريم و روايات پیرامون عدم استفاده از سلاح های کشتار جمعی
آيا مي‌توان در فرضي که دشمن داراي سلاح اتمي است و با آن مسلمانان را تهديد مي‌کند مسلمانان چنين سلاحي را تهيه نمايند؟

۱۷,۷۲۱ بازدید