دیدار با رئیس، هیئت أمناء و مسئولین دانشگاه حضرت فاطمه معصومه(س)

۱۰ شهریور ۱۳۹۴

۱۷:۵۰

دیدار

۱,۷۸۲