دیدار با حضرت آیت الله العظمی صافی(دامت برکاته)

۰۶ شهریور ۱۳۸۶

۱۸:۳۲

دیدار

۴۸۶