pic
pic

استصحاب - جلسه

اما آن تقریب که در صفحه 36 از کتاب استصحابشان بیان فرمودند، این است که در این روایت اولای زراره یا برخی از روایات دیگر یک کبرای کلّی ذکر شده، این کبرا یک طرفش یقین است و یک طرفش شک و حکمی که در این کبرا وجود دارد این است که یقین با شک نقض نمی‌شود

دیدن درس...
۲,۴۳۹ بازدید

استصحاب - جلسه

در بحث گذشته نظر امام رضوان الله تعالی علیه را بیان کردیم و طبق تحقیقی که امام فرمودند ملاحظه کردید که این روایت استصحاب و این صحیحه زراره هم شامل شک در مقتضی می‌شود و هم شامل شک در رافع

دیدن درس...
۲,۰۱۶ بازدید

استصحاب - جلسه

در این بحث آنچه که باقی مانده نظر شریف امام رضوان الله تعالی علیه است، ایشان در همین رساله‌ای که در استصحاب دارند می‌فرمایند یقین را به دو صورت میتوان ملاحظه کرد:

دیدن درس...
۲,۳۳۶ بازدید

استصحاب - جلسه

در بحث گذشته ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق خوئی اعلی الله مقامه الشریف نقض‌هایی را بر مرحوم شیخ انصاری وارد کردند که ما از آن نقض‌ها جواب دادیم و عرض کردیم هیچ یک از این نقض ها بر مرحوم شیخ وارد نیست.

دیدن درس...
۲,۰۹۷ بازدید