pic
pic

قاعده الميسور - جلسه

ادامه کلام مرحوم نراقی
اشکال مرحوم شیخ به مرحوم نراقی
استدراک مرحوم شیخ
اشکال به مرحوم شیخ
دفاع مرحوم اصفهانی از مرحوم شیخ
اشکال حضرت استاد به مرحوم اصفهانی

دیدن درس...
۳,۲۶۰ بازدید

نواهی - جلسه

تنبيهات بحث اجتماع امر و نهي
تنبيه اول: بحث اضطرار به حرام
نظريه مرحوم آخوند(ره) در اين باره
نظريه محقق نائيني(ره) در اين باره
قسم اول: «قيود عدميه‎اي كه مدلول مطابقي نهيند»
قسم دوم: «جايي که نهي، نهي نفسي است»

دیدن درس...
۲,۹۷۸ بازدید