کلید واژه : نسبت فقه و قانون

نشست علمي «نسبت فقه و قانون»

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱۵:۲۰

۶,۹۲۱

نشست علمي «نسبت فقه و قانون»

حضرت آیت ‌الله فاضل لنکراني(دامت برکاته) مورخ 30 فروردين 96 در جمع تعداد زيادي از فضلاي حوزه علميه قم، در مؤسسه علمی فرهنگی مفتاح کرامت بحث مبسوطي پيرامون «نسبت فقه و قانون» مطرح فرمودند.