کلید واژه : تخريب مدارس

احداث دو مدرسه در استان لرستان توسط حضرت آيت الله فاضل لنکرانی

۲۶ فروردین ۱۳۹۸

۱۴:۳۵

۱,۴۳۰

احداث دو مدرسه در استان لرستان توسط حضرت آيت الله فاضل لنکرانی

به دنبال حوادث سيل اخير، حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(مد ظله العالی) تأسیس دو باب مدرسه در استان لرستان را تقبل نمودند.