pic
pic
انتقال عفونت HIV بصورت سهوي و فوت فرد
در تاریخ ۰۳ مهر ۱۴۰۱ و ساعت ۱۰:۵۷

انتقال عفونت HIV و ايدز از روي خطا و اشتباه (فكر كرده خطر ندارد) به فرد سالم چه حكمي دارد؟ اگر مرگ روي داد آيا ديه بر آن مترتب است؟ در صورت صدق ديه چه كسي بايد آن را بپردازد؟ مقدار آن چقدر است؟

ادامه مطلب

۱,۶۳۶ بازدید

انتقال عمدي ايدز ولي فوت بر اثر حادثه‌‌اي طبيعي
در تاریخ ۰۳ مهر ۱۴۰۱ و ساعت ۱۰:۵۷

انتقال ايدز به‌ صورت عمدي به فرد سالم صورت گرفته است اما مرگ بر اثر حادثه‌اي طبيعي بوده است چه حكمي بر معتمد وارد است؟
آيا عنوان قتل عمد يا شبه عمد يا خطاي محض بر آن صادق است و مي‌توان ارش و ديه وقصاص براي آن در نظر گرفت؟

ادامه مطلب

۱,۶۶۳ بازدید

پرداخت ديه در فرض خسارت در اعمال زيبايي
در تاریخ ۰۳ مهر ۱۴۰۱ و ساعت ۱۰:۵۷

انجام اعمال زيبايي که صرفاً جنبه زيبايي دارد و به تبع آن صدماتي بر بدن وارد مي‌شود آيا شخص مفعول (شخصي که جراحي يا عمل زيبايي بر روي او انجام مي‌شود از باب حق النفس) يا فاعل (آرايشگر يا جراح متخصص زيبايي) در اين امور ملزم به پرداخت ديه هستند؟

ادامه مطلب

۱,۸۲۴ بازدید