درس بعد

قاعده فراغ و تجاوز

درس قبل

قاعده فراغ و تجاوز

درس بعد

درس قبل

موضوع: قاعده فراغ و تجاوز


تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۸/۲


شماره جلسه : ۷

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بررسی نسبت بین قاعده فراغ فراغ و تجاوز

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث در وجه اول از وجوه چهارگانه است که فراغ و تجاوز، دو قاعده هستند

به اينجا رسيديم که فرق بين بحث ثبوتي و اثباتي را بيان کنيم.


فرق بين بحث ثبوتي و اثباتي

در جلسه قبل گفتيم، در اينکه آيا فراغ و تجاوز دو قاعده‌اند يا يک قاعده، يک بحث ثبوتي و يک بحث اثباتي مطرح است. و فرق بين بحث ثبوتي واثباتي اين است که ما در مقام ثبوت اول بايد مفاد اين‌ها را بررسي کنيم ببينيم که آيا بين اينها قدر جامع عقلا امکان دارد يا ندارد؟ اگر در مقام ثبوت به اين نتيجه رسيديم که بين آنها عقلا قدر جامعي امکان ندارد، بعد نوبت به مقام اثبات مي‌رسد و در مقام اثبات مي‌گوييم هم براي قاعده فراغ دليل مستقل لازم داريم و هم براي قاعده تجاوز دليل مستقل نياز است.

اما اگر در مقام ثبوت به اين نتيجه رسيديم که بين اين دو قدر جامع امکان دارد، آن وقت در مقام اثبات، يک دليل واحد، يک روايت واحده، مي‌تواند متکفل اثبات آن قدر جامع بشود و هر دو قاعده را ما با يک روايت واحده اثبات کنيم.

خلاصه اينکه اگر در مقام ثبوت ما به اين نتيجه رسيديم که بين اينها قدر جامع امکان ندارد. نتيجه اين مي‌شود که در مقام اثبات با يک روايت واحد، نمي‌توانيم هر دو قاعده را اثبات کنيم، هر کدام نياز به دليل مستقل دارند. اما اگر در مقام ثبوت ثابت کرديم که قدر جامع بين‌ اين دو قاعده وجود دارد. در مقام اثبات مي‌توانيم با يک روايت واحده آن قدر جامع را اثبات کنيم.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .