pic
pic

دروس بیع - شرائط متعاقدین - جلسه 73

در این بحث دو مطلب باقی مانده؛ یکی راجع به قضیه‌ی عمار است، چون مرحوم شیخ استدلال کردند به اینکه رسول خدا(ص) به عمار نفرمود توریه کن و این دلیل می‌شود بر اینکه اگر امکان توریه وجود دارد، اما سبب خروج از اکراه نیست

دیدن درس...
۴,۴۹۳ بازدید

دروس بیع - شرائط متعاقدین - جلسه 74

بحث در این بود که قضیه‌ی عمار آیا به عنوان دلیل برای شیخ قرار می‌گیرد یا خیر؟ مطالبی را عرض کردیم. مرحوم نائینی در اشکال دومی که بر شیخ دارد این تعبیر را دارند که می‌فرمایند «إن مثل عمار لا یحتاج إلی التنبیه لأن المؤمن لا یقصد معنا لفظ الکفر»

دیدن درس...
۲,۷۸۲ بازدید

دروس بیع - شرائط متعاقدین - جلسه 75

جمع‌بندی بحث را ملاحظه فرمودید، نتیجه این شد کسی که امکان توریه دارد این مُخرج از اکراه نیست و دلیل این مدعا را هم ملاحظه کردید و عرض کردیم بین اینکه توریه آسان باشد یا آسان نباشد هم فرقی وجود ندارد

دیدن درس...
۲,۵۱۰ بازدید

دروس بیع - شرائط متعاقدین - جلسه 76

قبل از تعطیلات در مباحث اکراه مطالبی را مفصل بیان کردیم که این بحث‌ها را که من می‌دیدم بیش از 40 جلسه تا به حال راجع به مباحث اکراه بحث داشتیم. از این فروعی که در تحریر امام رضوان الله تعالی علیه آمده دو تا فرع دیگر در مورد اکراه باقی مانده

دیدن درس...
۵,۴۹۵ بازدید