pic
pic

آیات الاحکام/ خمس - جلسه 1

اهمیت بحث آیات الاحکام
نکته اول: ملاک در تعیین آیات به عنوان آیات الاحکام
نکته دوم: مؤلَفات آیات الاحکام
نکته سوم: فائده بحث آیت الاحکام

دیدن درس...
۴,۱۶۹ بازدید

آیات الاحکام/ حجاب - جلسه 1

بیان آیات پیرامون، لزوم حجاب وجهات سه گانه بحث در آیه 53 سوره احزاب

دیدن درس...
۴,۱۴۱ بازدید

بحث تفسیر موضوعی پیرامون آیات معاد - جلسه 1

بررسی آیات صراط
تبیین اجمالی آیات 71 و 72 سوره مریم
بررسی معنای لغوی«وارد» در آیه شریفه «و ان منکم الا واردها»
بنابر دیدگاه برخی «وارد» به معنای حضور و اشراف داشتن

دیدن درس...
۱,۲۸۸ بازدید