نواهی ، جلسه 11

lessonsSpliter

خلاصه مطالب گذشته
نقد و بررسي اشكال اول مرحوم اصفهاني(ره)
نقد و بررسي اشكال دوم مرحوم اصفهاني(ره)
نقد و بررسي نظريه مرحوم اصفهاني(ره) در عدم اعتبار قيد مندوحه
نظريه مرحوم امام(ره) تفصيل در مساله
نقد و بررسي
نظريه
مرحوم امام(ره)
بحث اخلاقي در رابطه‌ي مقام رضا و تسليم

سوره مبارکه بقره ، جلسه 2

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
چند نمونه از تفسیر اجتهادی آیات قرآن
بررسی ترتیب سوره‌ها و کیفیت جمع کردن قرآن
دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره) درباره ترتیب سوره‌ها