pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Əzan və iqamə haqda
Tarixində 10 August 2020 & Saat 16:14

Radio vasitəsi ilə İranda yashayan bir alimimizin azanda Həzrət Əlinin(ə) haqqında təxminən bu cür şəhadət verdiyini eşitdim: Əşhədu ənnə əmirəl mömininə Əliyyibni Əbutalib vəliyullah vəsiyyun Rəsulillah. Mənim yadimda saxladigim budur. Xahiş edirəm sizdən burda səhv varsa duzəldib mənə yazin.

“Əşhədu ənnə əmirəl mömininə Əliyəbnə Əbi Talib vəliyullah vəsiyyu Rəsulillah” zikrini namazın əzan və iqaməsində rəca qəsdi (yəni bu əməli burda yerinə yetirməklə savab bir əməl yerinə gətirirəm) ilə demək yaxşidir. Amma əzanla iqamənin bir hissəsi deyil. Namazın təşəhüdündə onu demək caiz deyildir. 

Bunuda unutmamalıyıq ki, Əmirəl mömininə Əliyəbnə Əbi Talib vəliyullah vəsiyyu Rəsulillah olmasinda heç bir şübhə yoxdur. Ona namazdan ayrı yerdə deməyində savabı vardır,  amma bu o demək deyildir ki, hər bir şey həqiqətdirsə onu namazda deməliyik.

1522 Görüş