pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Qəza namazı haqda
Tarixində 02 July 2020 & Saat 14:39

Qəza namazları qılınarkən bəzi zikrləri ixtisarla demək olarmı misal olaraq, qunutda yalnız bir salavat, təsbihati-ərbəədə yalnız bir sübhanəllahu vəlhədu lillahi və la ilahə illəllahu vallahu əkbər deyilə bilərmi?
Ümumiyyətlə hansı ixtisarla namazı qılına bilər?

Azan, iqamə və qunut oxumaq vacib deyil,  müstəhəbbidir. Qunut istər vacib, istərsədə müstəhəbbi namazlarda müstəhəbbidir  və qəza namazında qunutu oxumaya bilərsiniz, yaxud bir salavat deyin kifayətdir. Azan və iqaməni də oxumaya bilərsiniz, həmçinin təkbirləri, səmiəllah və bihəvlilləh-i namazda oxumaya bilərsiniz. Vacib zikrləri gərək oxuyasınız. Təsbihati-ərbəəni qəza namazında da üç dəfə deyin. 

1376 Görüş