pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Dəstəmaz
Tarixində 19 November 2017 & Saat 19:10

1-Bir kəs dəstəmaz aldığı yerdən (məkandan) məsh çəkmək üçün nə qədər uzaqlaşa bilər? Dəstəmaz üzvləri rütubətli olan təqdirdə, yaxud zəruri və qeyri-zəruri hallarda bu məsafənin fərqi vardırmı?
2-Bir şəxs dəstəmaz alıb evdən çıxır və zöhr namazının vaxtı çatdıqda, dəstəmazının pozulub-pozulmadığı barədə şəkk edir. Həmin şəxsin vəzifəsi nədir?

 

1. Dəstəmaz alan vaxtıyol getməyin (yeriməyin) manesi yoxdur. Başına və ayaqlarına məsh çəkmək üçünovcundakı rütubət quruyana qədər yeriyə bilər. Lakin, baş və ayaqlarına məshçəkmək üçün əlindəki rütubət quruyacaq qədər yol getsə, dəstəmazı batildir.

2. Əgər bir şəxsdəstəmazının batil olub-olmadığına şəkk edərsə, dəstəmazın batil olmadığınıəsas götürməlidir, həmin dəstəmazla namaz qıla bilər.

258 Görüş

Əsas terminlər: