Sualınızı soruşun

15 April 2024 Saat 13:47

Cinsiyyət məsələsi müzakirə olunan qərardadlarda ( işdən öncə cinsiyyətə əsasən bir sıra əqd və müqavilələr bağlanmış və bir müddətdən sonra cinsiyyət dəyişmişdir.) bağlanmış müqavilələrin hökmü nədir? Öz-özünə pozulurmu? Əgər razılığa gəlinsə, necə?

پاسخ :

Ünvan (cinsiyyət) şərt olunan belə müqavilələrdə cinsiyyət dəyişdirilsə, qarşı tərəf “şərti pozmaq” ixtiyarından istifadə edə bilər.

کلمات کلیدی :


۴,۰۴۸