pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Qəzavü-qədər və insanın taleyi-3
Tarixində 15 December 2017 & Saat 13:51

Bir şəxs dua yazmaqla birinin işini və ya bəxtini bağlayırsa, insanın ixtiyarsız və məcbur olmasına səbəb olmurmu? Nə üçün Allah dünyada belə bir işin görülməsinə icazə vermişdir?

Bu məsələninətraflı müzakirəyə ehtiyacı vardır. Sehr və cadu Allahın istək və qüdrətindən yüksəkdə deyil. Dünyada hər bir başverən hadisə Allahın iradəsindən kənarda deyildir. Allahın hikmət və qüdrətiilə də ziddiyyət təşkil etmir. Çünki Allah-taala özü bu qüdrəti cadukarlara vermişdir ki, kimin düzgünistifadə etməsi və kimin düzgün istifadə etməməsi məlum olsun.

Dünya səbəbvə səbəbkarlar dünyasıdır və hər şey başqa bir şeyin səbəbidir. Allah səbəbləri yaratmışdır və insana da onlardan istifadəetmək ixtiyarını vermişdir; kimi yaxşı istifadə edirvə kimisi pis istifadə edir. Digər tərəfdən Allahistəməsə heç bir səbəb təsir edə bilməz və bir şəxs o səbəblər üçün özündə zəminyaratmasa, o səbəblər ona təsir etməz.

Sehr dəbelədir. Əgər hər şəxsAllaha təvəkkül etsə, günah və xəyanətdən uzaq olsa, Quran vəduaya pənah aparsa sehrin ona heç bir təsiri olmayacaqdır. Amma hər kəs buvasitələri əldən versə sehrin onda təsir etməsi mümkündür.

İnsan öz ixtiyarı ilə hadisələr və ya sehrin müqabilində qorunmaq vasitələriniəlindən verir. Əgər bir şəxs Allaha təvəkkül etsə onun üçün heç bir çətinlikyaranmaz. Əlbəttə İlahi imtahan və sınaqlar da mövcuddur və geniş mövzularamalikdir.


437 Görüş

Əsas terminlər: