pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Qəzavü-qədər və insanın taleyi-3
Tarixində 17 May 2021 & Saat 17:29

Bir şəxs dua yazmaqla birinin işini və ya bəxtini bağlayırsa, insanın ixtiyarsız və məcbur olmasına səbəb olmurmu? Nə üçün Allah dünyada belə bir işin görülməsinə icazə vermişdir?

Bu məsələnin ətraflı müzakirəyə ehtiyacı vardır. Sehr və cadu Allahın istək və qüdrətindən yüksəkdə deyil. Dünyada hər bir baş verən hadisə Allahın iradəsindən kənarda deyildir. Allahın hikmət və qüdrəti ilə də ziddiyyət təşkil etmir. Çünki Allah-taala özü bu qüdrəti cadukarlara vermişdir ki, kimin düzgün istifadə etməsi və kimin düzgün istifadə etməməsi məlum olsun.

Dünya səbəb və səbəbkarlar dünyasıdır və hər şey başqa bir şeyin səbəbidir. Allah səbəbləri yaratmışdır və insana da onlardan istifadə etmək ixtiyarını vermişdir; kimi yaxşı istifadə edir və kimisi pis istifadə edir. Digər tərəfdən Allah istəməsə heç bir səbəb təsir edə bilməz və bir şəxs o səbəblər üçün özündə zəmin yaratmasa, o səbəblər ona təsir etməz.

Sehr də belədir. Əgər hər şəxs Allaha təvəkkül etsə, günah və xəyanətdən uzaq olsa, Quran və duaya pənah aparsa sehrin ona heç bir təsiri olmayacaqdır. Amma hər kəs bu vasitələri əldən versə sehrin onda təsir etməsi mümkündür.

İnsan öz ixtiyarı ilə hadisələr və ya sehrin müqabilində qorunmaq vasitələrini əlindən verir. Əgər bir şəxs Allaha təvəkkül etsə onun üçün heç bir çətinlik yaranmaz. Əlbəttə İlahi imtahan və sınaqlar da mövcuddur və geniş mövzulara malikdir.


1514 Görüş