Sualınızı soruşun

05 March 2024 Saat 01:48

Lütfən “Aşura” ziyarətnaməsinin oxunuşunun mötəbər və səhih tərzini kamil şəkildə, bütün surətlərini bəyan edin

پاسخ :

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Cavab) “Aşura” ziyarətnaməsinin kamil oxunuşunun bir nümunəsi elə həmin keyfiyyətlədir ki, “Məfatihul-cinan” kitabında Əlqəmənin vasitəsilə: – yüz lənət, salam və duaya şamil olmaq surətində – nəql edilmişdir. Tarixi sənədlərin tədqiqi üçün isə “Aşura” ziyarətnaməsinin şərhində yazılan kitablara, o cümlədən, (Tehraninin) “Şifaus-sudur”, yaxud “məzar” ünvanında təlif edilmiş mərhum Şeyxin “Misbah”, İbni Quləveyhin “Kamiluz-ziyarat”, Kəfəminin “Misbah” və c. Kitablarına müraciət edə bilərsiz.

کلمات کلیدی :

“Aşura” ziyarətnaməsinin mötəbər təriqi

۲,۴۱۸