pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
“Aşura” ziyarətnaməsinin mötəbər təriqi (nüsxəsi)
Tarixində 19 November 2017 & Saat 15:38

Lütfən “Aşura” ziyarətnaməsinin oxunuşunun mötəbər və səhih tərzini kamil şəkildə, bütün surətlərini bəyan edin

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Cavab) “Aşura” ziyarətnaməsinin kamil oxunuşunun birnümunəsi elə həmin keyfiyyətlədir ki, “Məfatihul-cinan” kitabında Əlqəməninvasitəsilə: – yüz lənət, salam və duaya şamil olmaq surətində – nəqledilmişdir. Tarixi sənədlərin tədqiqi üçün isə “Aşura” ziyarətnaməsinin şərhindəyazılan kitablara, o cümlədən, (Tehraninin) “Şifaus-sudur”, yaxud “məzar”ünvanında təlif edilmiş mərhum Şeyxin “Misbah”, İbni Quləveyhin“Kamiluz-ziyarat”, Kəfəminin “Misbah” və c. Kitablarına müraciət edə bilərsiz.

595 Görüş