pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Tövbənin təsir məhdudiyyəti
Tarixində 22 September 2020 & Saat 09:32

Deyirlər ki, Allah bağışlayandır, bu bağışlamaq hansı həddə qədərdir? Əgər bir günaha mürtəkib olsaq və sonra tövbə etsək, görəsən, Allah bizi cəzalandırmaqdan keçir, yaxud bizim axirət əzabımızı bir həddə qədər yüngülləşdirir? Yəni həqiqi tövbədən sonra Allahın bağışlamağı günahın bütün təsirlərini pak edir, yaxud onları bir həddə qədər azaldır?


Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Cavab) Sualda fərz olan surətdə, əgər həqiqi tövbə tam şəraiti ilə yerinə yetirilsə, Pərvərdigari-təala günahları bağışlayır: qəzası lazım olan əməllərin gərək qəzaları əncam verilsin, şəriətin maliyyə (mülkiyyət) hüquqlarına və həqqünnasa (camaatın malikiyyətinə) nisbət öhdəsində olan vəzifələrə mütləq əməl edilsin.

1306 Görüş