pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Hər şey Allahla necə əlaqələndirilir?
Tarixində 15 May 2021 & Saat 16:47

Allah darıxırmı? Allaın hövsələsi qutarırmı? Allahın bir kəslə söhbət etməyə ehtiyacı varmı? Allahın bir şeyi görməyə ehtiyacı varmı? Allahın bir şeylə oynamağa ehtiyacı varmı? Allahın öz bəndəsinin ibadətinə ehtiyacı varmı? Allah ona ibadət etsinlər deyə varlıqları yaradır, buna ehtiyacı varmı? Allah mələk, insan və cinlərdən özü üçün ordu toplayır ki, onlar bir-birləri ilə müharibə etsinlər? Allahın mehribançılığa ehtiyacı vardır? Allah adildirmi? Allah ədaləti riayət edirmi?
Sizin cavabinizi bilirəm. Əgər sizin cavabınız düzdürsə o zaman niyə Allah insanı yaratdı? Əgər Allah adildirsə niyə görə, dünyaya gələn bir uşaq şah, digər bir uşaq kasıb olur? Şahın oğlu nemətlərlə böyüyür, amma kasıb olan uşaq hətta bir gecənin yeməyinə belə möhtacdır? Məgər uşaqların dünyaya gəlməsi öz əllərindədir ki, hansı ailədə yaşamaqlarını özləri seçsinlər? Əgər Allah insanı yaratmasaydı hansı bəndə Behiştə getmək istəyərdi, ya hansı bəndənin haqqı tapdalanardı? Hansı bəndə pis əməl görüb Cəhənnəm əhli olmaq istərdi? Əgər Allah mehribandırsa və əvvəldən belə olacağını bilirdisə, edə bilməzdimi ki, heç bir insanı yaratmasın və o insan da günah edib cəhənnəmlik olmasın? Mənə məktəbdə deyirlər ki, ağac, dağ, dünya, yer və zaman varsa, bəs Allah da vardır. Axı yerin və zamanın olması Allahın olması ilə nə əlaqəsi var?

MÖVZUNUN DAVAMI

1731 Görüş

Qəzavü-qədər və insanın taleyi-4
Tarixində 15 May 2021 & Saat 16:47

Namaz qılmaq da insanın gələcəyini dəyişirmi?

MÖVZUNUN DAVAMI

1392 Görüş

Qəzavü-qədər və insanın taleyi-3
Tarixində 15 May 2021 & Saat 16:47

Bir şəxs dua yazmaqla birinin işini və ya bəxtini bağlayırsa, insanın ixtiyarsız və məcbur olmasına səbəb olmurmu? Nə üçün Allah dünyada belə bir işin görülməsinə icazə vermişdir?

MÖVZUNUN DAVAMI

1510 Görüş

Qəzavü-qədər və insanın taleyi-2
Tarixində 15 May 2021 & Saat 16:47

Allah-taala bizim taleyimizi və sonumuzu etdiyimiz əməllərə görə dəyişirmi? Yəni əməllərimizin gələcəyimizdə bir təsiri varrmı?

MÖVZUNUN DAVAMI

1401 Görüş

Qəzavü-qədər və insanın taleyi-1
Tarixində 15 May 2021 & Saat 16:47

Qəzavü-qədər və tale varmı və insan həyatında dəyişikliyə səbəb olurmu? Bu inanc ixtiyar məsələsi ilə ziddiyyət təşkil etmirmi?

MÖVZUNUN DAVAMI

1610 Görüş