pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Ayın görünməsi
Tarixində 28 January 2020 & Saat 18:17

Mən Azərbaycanda yaşayıram. Burada Ramazan ayının başlanması astronomik məlumatlara əsasən elan edilir. Bu da mərhum Lənkarani ağanın (r.ə.) fətvasına əsasən kafi deyil. Buradakı bir çox şiələr ayın başlanmasında vəliyyi-fəqihin fətvasına istinad edirlər. Lənkərani ağa (r.ə.) ayın başlanmasında vəliyyi-fəqihə itaət etməyi caiz bilirdimi?

Ayın görünmə məsələsi təqlidi məsələ deyil, gərək ayın əvvəli müqəllid üçün sabit olsun. Ayın əvvəli sübut olmasılə oruc tutmalı və sonrakı ayda hilalın görünməyinin sabit olması ilə iftar olunmalıdır.( oruc açılmalıdır) Yəni orucluq bayramı keçirilsin. Lakin camaatın mərcəyi-təqlidə etiqadları olduğuna görə, mərcəyi təqlidə istinad eləməyi etibarlı... MÖVZUNUN DAVAMI

1297 Görüş