pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Nəfslə mübarizə
Tarixində 16 December 2019 & Saat 17:49

Sual: Bəzən bir əməlin günah olduğunu bilərək yenə də nəfsimi saxlaya bilmirəm, lütf edin əgər bu sahədə bir dua varsa bəyan edin?


Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Sualın cavabı:

Nəfslə mübarizə üçün ilk növbədə insanın öz iradəsi çox təsirlidir, bundan... MÖVZUNUN DAVAMI

843 Görüş

Səbirli və helimli olmaq
Tarixində 16 December 2019 & Saat 17:49

Sual: Mən əsəbləşəndə pis hala düşürəm və başqalarına da pis təsir bağışlayıram, belə ki, soyuduqdan sonra özüm də xəcalət çəkirəm. Səbirli və helimli olmaq üçün nə etmək olar?


Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Sualın cavabı:

Səbirli və helimli olmaq üçün insanın öz iradəsindən əlavə mübarək “Əsr”... MÖVZUNUN DAVAMI

884 Görüş

Günahlardan tövbə etmək yolu
Tarixində 16 December 2019 & Saat 17:49

Öz ömrümün neçə illərini günahla keçirmişəm. Mehriban Allahın lütfü və məsum imamların (əleyhimussəlam) inayətilə çox peşman olmuşam. Lütfən deyin, günahlardan tövbə etmək yolu nədir?


Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Cavab: Öz günahınızdan peşman olub tövbə etməyə nail olduğunuz üçün gərək Allaha şükr edəsiniz. Tövbənin mühəqqəq olması üçün günahdan peşmançılıq və Allah-taalaya günahınızın bağışlanması üçün istiğfar etməyiniz kifayətdir. Əgər xalqın malını və ya haqqını zaye etmisinizsə, gərək... MÖVZUNUN DAVAMI

1480 Görüş

Ananın bədəxlaqlığı müqabilində qızın rəftarı
Tarixində 16 December 2019 & Saat 17:49

Mən öz anamı bütün vücudumla sevirəm və onun hörmətini saxlamaq üçün heç bir səy və bacarığımı əsirgəmirəm. Amma o, mənimlə elə rəftar edir ki, əgər ona zahiri bənzərim olmasaydı, deyərdim ki, yəqin mən onun övladı deyiləm. Anam mənim əlimdən əsəbləşcəyin, məni vurur, hamının qarşısında təhqir edir, danlayır, başıma çığırır, töhmət vurur və yaraşmaz sözlər deyir. Həmişə mənə deyir ki, səndən acığım gəlir, ürəyimdə sənə qarşı kin-küdurət vardır. Doğrusu, bilmirəm ki, nə edim?! Ona cavab qaytardıqda, özümə nifrət edirəm və deyirəm ki, elə bu anda Allah məndən qəzəblidir, əməllərim qəbul deyil... Heç bir cavab qaytarmadıqda da, əsəbləşirəm, başqaları ilə bədəxlaq oluram. Lütfən mənə yol göstərin ki, anamla necə rəftar etməliyəm?


Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Cavab) Möhtərəm xanım, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq sizin, Allah-taalanı düşünüb: olmaya Onun qəzəbinə səbəb olacaq bir işi edə biləcəyinizdən nigaranlıq hissi keçirməyiniz, həqiqətən, çox sevindirici bir haldır. Bu dünyada hər bir insanın müəyyən nöqsanları vardır, günahsız və nöqsansız insanlar bizim məsum imamlarımız (əleyhimussəlam)- dır. Hər... MÖVZUNUN DAVAMI

1186 Görüş

Mənəviyyat
Tarixində 16 December 2019 & Saat 17:49

Mənəviyyat yolunda bir neçə əxlaqi və tərbiyəvi nöqtə bəyan etmənizi rica edirik!

İmam Sadiq (ə) öz vəsiyyətində imam Kazimə (ə) buyurdu: “Əgər mənim bu kəlam və vəsiyyətimə diqqətlə yanaşıb ona əməl etsən, xoşbəxt və firavan həyata sahib olacaqsan. Həmçinin bəyənilmiş ölümlə üzləşərsən. Başqa ifadə ilə desək gözəl hal ilə dünyadan köçərsən.... MÖVZUNUN DAVAMI

949 Görüş