pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Ananın bədəxlaqlığı müqabilində qızın rəftarı
Tarixində 19 January 2020 & Saat 06:55

Mən öz anamı bütün vücudumla sevirəm və onun hörmətini saxlamaq üçün heç bir səy və bacarığımı əsirgəmirəm. Amma o, mənimlə elə rəftar edir ki, əgər ona zahiri bənzərim olmasaydı, deyərdim ki, yəqin mən onun övladı deyiləm. Anam mənim əlimdən əsəbləşcəyin, məni vurur, hamının qarşısında təhqir edir, danlayır, başıma çığırır, töhmət vurur və yaraşmaz sözlər deyir. Həmişə mənə deyir ki, səndən acığım gəlir, ürəyimdə sənə qarşı kin-küdurət vardır. Doğrusu, bilmirəm ki, nə edim?! Ona cavab qaytardıqda, özümə nifrət edirəm və deyirəm ki, elə bu anda Allah məndən qəzəblidir, əməllərim qəbul deyil... Heç bir cavab qaytarmadıqda da, əsəbləşirəm, başqaları ilə bədəxlaq oluram. Lütfən mənə yol göstərin ki, anamla necə rəftar etməliyəm?


Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Cavab) Möhtərəm xanım, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq sizin, Allah-taalanı düşünüb: olmaya Onun qəzəbinə səbəb olacaq bir işi edə biləcəyinizdən nigaranlıq hissi keçirməyiniz, həqiqətən, çox sevindirici bir haldır. Bu dünyada hər bir insanın müəyyən nöqsanları vardır, günahsız və nöqsansız insanlar bizim məsum imamlarımız (əleyhimussəlam)- dır. Hər... MÖVZUNUN DAVAMI

1223 Görüş