pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Müvəqqəti evlənmə
Tarixində 09 December 2019 & Saat 02:24

Bu yaxınlarda etibar etdiyim bir şəxsdən “siğə duası” alıb bir qadinla müvəqqəti siğə etdim. Sonradan məlum oldu həmin dua da təşdid səhvi varıymış. Bu halda mənim etdiyim əməl zina sayılırmı?

Siz nə duası oxumusunuz xəbərim yoxdur, amma əgər müvəqqəti ya daimi nikahda bir hərf də səhv oxunmuş olsa əqd batildir. Əgər əqdi düzgün oxumamanızı bilmirdinizsə zina hökmündə deyiıldir. Nikah məsələsini anlayandan sonra əvvəldən düzgün oxuyun.

Müvəqqəti əqd siğəsi oxumaq üçün müddət... MÖVZUNUN DAVAMI

19625 Görüş

Müvəqqəti evlənmə
Tarixində 09 December 2019 & Saat 02:24

Mən tanımadığım bir qadınla siğə etmək istəyirəm. Onun həyat yoldaşının olub-olmadığını ondan soruşum? Əgər cavabında desə ki, vardır, ya da yoxdur. Mənim vəzifəm nə olmalıdır?

İlk olaraq ərinin olub-olmamasını soruşmalısınız. Əgər desə ərim yoxdur siğə edə bilərsiniz vaxtı və mehriyyəni müəyyən edin və siğəni oxuyun! Əlbəttə əgər bakirə olsa, ehtiyat-vacibə görə atasının razılığı şərtdir, amma əgər dul olsa, siğə və nigah düzdür.

... MÖVZUNUN DAVAMI

1167 Görüş

Müvəqqəti evlənmə
Tarixində 09 December 2019 & Saat 02:24

Siğəni necə etmək olar?

Əgər qadın və kişi siğəni öz aralarında oxusa, əvvəl qadın deyir: "zəvvəctukə nəfsi fil muddətil məluməti ələl məhril məlum", yəni özümü təyin olunmuş mehriyyə və vaxtla sənin müvəqqəti nikahında qərar verdim. Sonra kişi fasiləsiz deyir: "qəbiltut-təzvicə linəfsi fil muddətil məluməti ələl məhril məlum ", yaxud desin... MÖVZUNUN DAVAMI

2401 Görüş