pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Qeyb elmindən xəbərdar olmaq
Tarixində 29 March 2020 & Saat 23:23

Sual: Allah-taaladan qeyri birisi qeyb elmindən xəbərdar ola bilərmi?

Bismilləhir Rahmənir rahim

Sualın cavabı:

Salamun aleykum

 Qurani-Kərimin ayələrinə istinadən həqiqətdə qeyb elmi tam və kamil surətdə Allah-taalanın ixtiyarındadır; bütün aləmə hərtərəfli şəkildə əhatə tapan yalnız Odur. Eyni halda Allah-taalanın bəzi layiqli bəndələri də İlahi... MÖVZUNUN DAVAMI

829 Görüş