Etiket "Qeyb elmi" - SUALLAR VƏ CAVABLAR - Ayətullah şeyx hacı Məhəmməd Cavad Fazil lənkəranin saytı
pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Qeyb elmindən xəbərdar olmaq
Tarixində 15 August 2018 & Saat 06:28

Sual: Allah-taaladan qeyri birisi qeyb elmindən xəbərdar ola bilərmi?

Bismilləhir Rahmənir rahim

Sualın cavabı:

Salamun aleykum

 Qurani-Kərimin ayələrinə istinadən həqiqətdə qeyb elmi tam və kamil surətdə Allah-taalanın ixtiyarındadır; bütün aləmə hərtərəfli şəkildə əhatə tapan yalnız Odur. Eyni halda Allah-taalanın bəzi layiqli bəndələri də İlahi təlim-tərbiyə ilə və onların göstərdikləri insani ləyaqət və xüsusiyyətlər səbəbinə qeybin əsrar, elm və hadisələrinə agah olurlar.

Bu əsasla həzrət Peyğəmbəri Əkrəm (sallallahu əleyhi və alih) “lədunni və İlahi elm” vasitəsilə gələcəyin hadisələri və məsələlərinə agahlıq əldə etmiş və onlar barəsində qabaqcadan xəbər vermişdir. Bu baxımdan ki, Peyğəmbərdən sonra məsum imamlar (əleyhimussəlam) bütün maddi və mənəvi sahələrdə insanların hidayətini öhdələrinə aldıqları üçün bir sıra qeyb məsələlərindən xəbərdar olmalıdırlar. Ona görə də onların qeyb məsələlərinə agah olmaları lazım olan yerdə və onların bunu istədikləri surətdə Allah-taala bu elmi imamların ixtiyarına qoymuşdur.

Keçmiş İlahi peyğəmbərlər də öz şəxsi ləyaqətlərinə mütənasib olaraq Allahın məsləhəti olan qədərqeyb elminə agahlıq tapmlşlar.
 

396 Görüş

Əsas terminlər: Qeyb elmi