pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Daimus-səfər
Tarixində 19 January 2020 & Saat 06:55

Sual: Mən işimlə əlaqədar tez-tez səfərə gedirəm, bilmək istərdim "daimus-səfər" ünvanı mənə şamil olurmu və oruc-namazlarımı tam şəkildə yerinə yetirməliyəmmi?

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Sualın cavabı:

Əgər sizin gedib-gəlməniz... MÖVZUNUN DAVAMI

1062 Görüş