pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Təyəmmüm almağın qaydası
Tarixində 19 November 2017 & Saat 19:13

Salamun aleykum
Lütfən təyəmmüm almağın düzgün qaydasını bəyan edərdiniz

 

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Cavab:

Dəstəmaz, ya qüsl əvəzi edİlən təyəmmümün qaydaları:

Dəstəmaz, ya qüsl əvəzindən edilən təyəmmümdədörd şey vacibdir:

1. Niyyət;

2. İki əlin içini üzərinə təyəmmüm etmək səhih olan şeyəvurmaq;Ehtiyat vacibə əsasən, əlləriniçi birlikdə yerə vurulmalıdır.

3. Hər iki əlin içini bütövlükdə alına və onun iki tərəfinə,başın tükü bitənyerdən qaşlara və burunun yuxarısına qədər çəkmək. Vacib ehtiyata əsasən, əllər qaşların üstünədə çəkilməlidir.

4.Sol əlin içini sağ əlin tamamilə arxasına çəkmək, ondan sonra sağ əlin içinisol əlin tamamilə arxasına çəkmək.

Müstəhəbbehtiyat budur ki, istər dəstəmaz, istərsə də qüsl əvəzi olan təyəmmüm bu tərtibləyerinə yetirilsin: Əllərin içinibir dəfə yerə vurub alına və əllərin arxasına çəksin, yenidən bir dəfə də yerəvurub əllərin arxasına çəksin.

Əgəralın, ya əllərin arxasından bir az yeri beləməsh etməsə – istər qəsdən, istərsə də məsələni bilmədiyinə görə, ya unutmaq üzərindən təyəmmüm batildir. Lakin həddindən artıqdiqqət etmək də lazım deyildir: Elə“Bütün alın və əllərin arxasını məsh edib” deyiləcək qədər olsa, kifayətdir.

Əlinarxasına bütünlüklə məsh etdiyinə əmin olmaq üçün,biləkdən bir az yuxarıdan məsh etməlidir. Lakin barmaqların arasına məsh etməklazım deyil.

Alınvə əllərin arxası yuxarıdan aşağı istiqamətdə məshedilməli və bu işlər ardıcıl, fasiləsizicra olunmalıdır. Əgər onların arasında “təyəmmüm etmir” deyiləcək qədər fasiləolsa, təyəmmüm batildir.

Niyyətedərkən onun dəstəmaz, yoxsa qüsl əvəzində olduğunu müəyyən etməlidir; əgər qüsl əvəzindədirsə,o qüsl də müəyyən edilməlidir. Onun icmali (xülasə) şəkildə müəyyən edilməsi, məsələn, “Əvvəlcə, yaxud ikinci mərtəbədə vacib olan bir şeydən əvəzolaraq təyəmmüm edirəm” deyəniyyət etsə kifayət edər. Əgər onabir təyəmmüm vacib olmuşdursa və hal-hazırdakı öz vəzifəsiniyerinə yetirməyi qəsd etsə, onun müəyyən olunmasında səhvə yol versə də, təyəmmümü səhihdir.

Əgəralın, ya əllərin üstü yaradırsa və yaraya bağlanmış parça, yaxud başqa bir şeyiaçmaq da olmursa, əlləri onun üzərindən çəkməklazımdır. Həmçinin, əllərin içində yara olsavə onlara bağlanmış parça, ya başqa bir şeyi açmaq olmursa, vacib ehtiyata əsasən, həmin sarıqlı əli üzərinə təyəmmüm etməksəhih olan şeyə vurmalı, alına və əllərin arxasına çəkməlidir və Həmçinin, əllərinarxasına təyəmmüm etməlidir.

Əgər təyəmmüm əsnasında bir hissəniunudub-unutmamasında şəkk etsə, bu halda əgər onun məhəlli keçibsə, şəkkə etina etməməli, əgər məhəlli keçməyibsə, həmin hissəyə təyəmmüm etməlidir.

 

259 Görüş

Əsas terminlər: Təyəmmüm almağın qaydası