pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
İzdivac və evlənmək məsələsi
Tarixində 25 November 2020 & Saat 14:43

Sual: İzdivac məsələsinin həlli və bu sahədə yaranmış çətinlikləri aradan aparmaq üçün hansı təlimatı tövsiyə buyurursunuz?

MÖVZUNUN DAVAMI

1443 Görüş