pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
İzdivac və evlənmək məsələsi
Tarixində 05 April 2020 & Saat 08:17

Sual: İzdivac məsələsinin həlli və bu sahədə yaranmış çətinlikləri aradan aparmaq üçün hansı təlimatı tövsiyə buyurursunuz?


Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Salamun aleykum

Cavab) Sübh namazı kimi iki rükət namaz qılsın. Namazdan sonra həzrət Zəhranın (əleyha salam) təsbihatını zikr etsin və yaxşı olar alnını səcdəyə qoyub 14 dəfə salavat çevirsin. Ondan sonra 100 dəfə desin: MÖVZUNUN DAVAMI

1200 Görüş