pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Qız uşağı ilə izdivac etmək
Tarixində 19 November 2017 & Saat 19:12

Bəzi alimlərin kiçik yaşlı qız uşağı ilə izdivac etmək barədə fətvalarına aydınlıq gətirmənizi istərdik

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim


Salamun aleykum və rəhmətullah
Cavab) Kiçik yaşlı uşaqla məhrəmlik icad etmək qəsdiilə izdivac əqdi oxumaq –uşağın vəlisinin (böyüyünün və sahibinin) icazəsi ilə-bir halda ki, bu izdivacın uşaq üçün məsləhəti olarsa və uşağın əziyyətinə səbəbolmazsa, cayizdir. Əlbəttə həddi büluğa yetməzdən öncə qızla cinsi əlaqədəolmaq haramdır, bu məsələ uşağın məsləhətinə görə əncam verilir. Məsələn, qızuşağının anası ilə məhrəmlik icad etmək üçün onun vəlisinin izni ilə bu əqdoxunur ki, qızın anası “qaynana” olaraq məhrəm olsun, yaxud buna oxşar məsələlərinşəri yolla həll edilməsi, məsləhət olan surətdə öz həllini tapsın.

Amma kiçik yaşlı qız uşağı ilə yaxınlıq vəya hər növ cinsi ləzzət almaq, bir halda ki, uşağın əziyyətinə səbəb olarsa, məlumməsələdir ki, haramdır.

Əslində kiçik yaşlı qız uşağı ilə izdivacvacib deyil, əksinə bu məsələ uşağın vəlisi onun məsləhətini nəzərə alaraq bu məsələyəicazə verir.

Bu məsələnin əsas dəlili müqəddəs Qurani-Kərimdir,hansı ki, əhli-sünnət də onu rədd etməyə qadir deyillər. Allah-taala Qurani-Kərimdəbuyurur:

وَاللَّائِييَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ" (الطلاق : 4)

Yəni “heyzdən kəsilmişqadınlarınız” – (məqsəd yaşlarının çoxluğu səbəbinə heyzləri qət olan qadınlardırki, artıq heyz olmamalarını bilirlər) –“barədə əgər şübhə etsəniz” – (vəonların iddəsini təyin etməkdə çətinlik çəksəniz) –“bilin ki, onların iddəsi üçaydır və heyz yaşına çatmayan qızların da iddəsi, həmçinin” – (yaşlarının hələ həddibuluğa yetişməməsi səbəbinə heyz görməyən uşaqların da iddəsi üç aydır).

Bu mübarək ayədə həddibuluğa yetməyən qız uşaqlarının iddəsi üç ay təyin olunmuşdur. İddə sözünün mənasıisə ancaq nikahdan sonra talaq verildikdə qadının (qızın) növbəti ərə getməsinəşəri qanunla icazə verilmə müddəti deməkdir. Deməli, bu mübarək ayə həddi-buluğayetməyən kiçik yaşlı uşaqla nikah əqdinin səhih olmasına dəlildir ki, əqdoxunduqdan sonra ona talaq vermək və talaq verildikdən sonra iddə saxlaması da mümkünolur. Lakin yaşının kiçik olması və izdivac məsələsində öz məsləhətini tam təyinetməsinə qadir olmaması üçün bu məsələdə uşağın öz icazəsi deyil, əslində onunvəlisinin icazəsi mötəbər sayılır.

Kiçik yaşlı uşağın məsləhətiolan surətdə onunla izdivac əqdinin oxunması məsələsi ancaq şiə məzhəbinə aiddeyildir, həqiqətdə bu məsələ bütün əhli-sünnə məzhəblərində də qəbul edilmiş vəaydın bir məsələdir. Bu müddəanın doğruluğunu təsdiq edən bir rəvayətə işarəedirik:

Əhli-sünnətinkitablarında gələn səhih və mötəbər rəvayətə əsasən həzrət Peyğəmbərin(sallallahu əleyhi və alih) Aişə ilə izdivacı, Aişənin altı yaşında başvermişdir. Əgər kiçik yaşlı uşaqla izdivac etmək səhih olmazsa, bu rəvayət əhli-sünnətinkitablarında nə üçün gəlmişdir?

Səhih Buxari kitabındabelə deyilir: “Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və səlləm) Aişə (rəziyəllahu ənha) iləizdivac etdi, bir halda ki, onun (Aişənin) 6 yaşı vay idi, amma duxul (yaxınlıq)zamanı Aişənin 9 yaşı var idi. Əbu Bəkr (rəziyəllahi ənhu) qızının Peyğəmbərlə(sallallahu əleyhi və səlləm) izdivac etməsinin fəzilət və bərəkətini əldənverməmək üçün onu 6 yaşında Peyğəmbərlə (sallallahu əleyhi və səlləm) izdivacetdirdi”. (صحیح بخاری: باب «تزویج النبی صلى الله علیه وسلم عائشة» حدیث۳۶۸۳

Əhli-sünnətin böyük alimlərindən olan İbni Qudamə “Şərhul-Kəbir”kitabında (20-ci cild, səh. 119) deyir: “Amma qız uşagı barəsində, 9 yaşınaçatmayan – bəkarəti olan – qız uşağını, əgər ona münasib və uyğun şəxs olsa, atasıonu ərə verə bilər (izdivac etdirə bilər), bu məsələdə heç bir nəzər ixtilafəyoxdur”.

823 Görüş