pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Müvəqqəti izdivac
Tarixində 06 March 2021 & Saat 05:42

Qısa müddətli müvəqqəti izdivacla bağlı bir sıra anlaşılmazlıqlara şəriət baxımından necə qiymət vermək olar?

MÖVZUNUN DAVAMI

2064 Görüş