pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Müvəqqəti izdivac
Tarixində 26 October 2020 & Saat 02:17

Qısa müddətli müvəqqəti izdivacla bağlı bir sıra anlaşılmazlıqlara şəriət baxımından necə qiymət vermək olar?

MÖVZUNUN DAVAMI

1932 Görüş