pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Müvəqqəti izdivac
Tarixində 04 August 2020 & Saat 07:24

Qısa müddətli müvəqqəti izdivacla bağlı bir sıra anlaşılmazlıqlara şəriət baxımından necə qiymət vermək olar?

MÖVZUNUN DAVAMI

1824 Görüş