pic
pic
Mubahilə ayəsinin şəni-nüzulu

Mubahilə ayəsinin şəni-nüzulu

  • Tarixində 04 July 2020
  • Saat 22:51

Hicri-qəməri zil-hiccə ayının 24-ü Qurani-kərimin "Ali-İmran" surəsinin 61-ci ayəsində bəyan edilən və İslam tarixində “Mübahilə” hadisəsi kimi şöhrət tapmış mübahilə ayəsi nazil olmuşdur

MÖVZUNUN DAVAMI

368 Görüş