pic
pic
  • İzahlar
    Keçid rəmzinizi unutmusunuzsa öz Email -zi daxil edib “keçid rəmzini əldə etmək” bölməsini seçin

    Keçid rəmzinin əldə edilməsi bölməsini seçdikdən sonra dəyişmə linginə malik bir peyğam sizin Email -ə göndərilir. Həmin lingin vasitəsilə öz keçid rəmzinizi əvəz edə bilərsiniz.