سوال خود را بپرسید

۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۴

کساني که هزينه‌‌هاي مجتمع‌‌هاي مسکوني (شامل هزينه آب مصرفي، برق مشترک يا ...) را به دلايلي (مانند مخالفت با هيئت مديره) نمي‌‌پردازند، آيا مي‌‌توانند از آن آب که ديگران هزينه آن را پرداخته‌‌اند بدون اذن آنان، براي مصارف شرعي (وضو، غسل،....) استفاده نمايند؟

پاسخ :

بايد بهاي آبي را كه مصرف مي‌‌‌‌کنند بپردازند، و الا وضو و غسل ايشان صحيح نيست.

کلمات کلیدی :

غصب هزينه امور مشترک هزينه مشترکات مجتمع مجتمع مسکوني مصرف امور مشترک بدون پرداخت هزينه

۱,۸۶۳