سوال خود را بپرسید

۲۱ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۴۰

من خيلي شنيده‌‌ام که مي‌‌گويند مرگ دست خدا است، ولي نمي‌‌توانم قبول کنم. به اين دليل: اولا من اين را قبول دارم براي هر فردي زمان وقوع مرگ روشن نيست. ولي در يک تصادف يا يک جنگ يا در هر شرايط، مثلا انسان در اثر سرعت زياد به اختيار خود تصادف مي‌‌کند و چون شدت تصادف زياد است او ضربه مغزي شده و همه بدنش خوني شده مي‌‌ميرد. يا در جنگ يک سرباز با يک گلوله يا موشک و بمب دستي نابود شده و تمام بدنش تکه تکه مي‌‌شود. در اين حال نقش خدا چيست؟ چطور من بدانم مرگ اينها دست خدا است، در حالي که اين دو فرد به دليل آسيب شديد جسمي در اثر بمب موشک يا تصادف، مرگ آنها فرا مي‌‌رسد و مي‌‌ميرند. در اين شرايط افراد توسط خدا کشته نمي‌‌شوند که ما بگويم مرگ دست خداست. درکل اگر بگويم مرگ دست خداست، بايد تصادف اين فرد به اراده خدا باشد، که اين عمل با اختيار انسان جور در نمي‌‌آيد، يا در شليک بمب به حالت جبري به اراده خدا صورت گرفته که در اين حالت اختيار فرد شليک کننده سلب مي‌‌شود. درکل اين که مي‌‌گويند مرگ دست خداست، بر چه اساسي مي‌‌گويند؟

پاسخ :

اينکه مي‌‌گويند عمر انسان و مقدار آن به دست خداست، با اين مطلب منافات ندارد که شما نوشته‌‌ايد. زيرا هر مرگي علتي مي‌‌خواهد. علت، گاهي بمب است، گاهي موشک، گاهي مريضي،و گاهي عوامل ديگر است.
لکن اگر خدا نخواهد شرائط فراهم نمي‌‌‌شود و اگر او نخواهد حتي با وجود شرائط هم عمر انسان ادامه پيدا مي‌‌کند، مثل حضرت ابراهيم(عليه السلام) که همه براي آتش زدن او جمع شدند و به دستور نمرود او را به آتش انداختند، لکن خداوند به آتش امر کرد که او را نسوزاند. و همين طور داستان حضرت موسي(عليه السلام) و امثال اينها.
گاهي شنيده ميشود در تصادفات سخت همه کشته مي‌‌شوند، ولي يک کودک که از همه هم ضعيف‌‌تر است سالم مي‌‌ماند يا کسي از چندين طبقه سقوط مي‌‌کند و هيچ آسيبي نمي‌‌بيند.
خلاصه تمام مقدمات و عوامل در دست خداوند متعال است و اينکه گفته‌‌اند به اين معنا است نه آنکه خداوند مستقيماً جان کسي را بگيرد.

کلمات کلیدی :

مرگ مرگ دست خداست موت و حيات دست خداست فراهم کردن شرايط مرگ اسباب مرگ دست خداست اراده انسان در مرگ

۴,۷۱۴