pic
pic
نفقه همسر دائمی
در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۳:۰۱

به زني که عقد دائمي کرده و هنوز به خانه شوهر نرفته، نفقه تعلق مي‌گيرد؟

چنانچه زن، تمکین می‌کند و حاضر است همراه شوهرش به  خانه او برود، دراین صورت حق نفقه دارد، اما اگر تمکین نکند و یا از رفتن به خانه شوهر، عذر آورد، حق نفقه ندارد.

۷۶۷ بازدید

کلید واژه ها: نفقه